СПІЛКА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ МИКОЛАЇВЩИНИ

Банківські реквізити: ОКПО 25380529, МОД "Райффайзен Банк Аваль" МФО 380805, р/р 26009218192

Суб’єктам господарювання,
які проводять землевпорядні, землеоціночні
та топографо-геодезичні роботи

Направляю до відома копію Протоколу №2 щодо рішення Пленуму Правління Всеукраїнської громадської організації "Спілка Землевпорядників України" від 28 січня 2011 року.
Звертаю Вашу увагу на друге питання порядну денного пленуму Правління ВГО "Спілка Землевпорядників України", яким передбачено і прийнято одноголосно розмір вступних та членських внесків для кожного члена працюючого трудового колективу:
1) Вступні внески:

  • для фізичних осіб — 10 грн. одноразово для нових членів Спілки;
  • для юридичних осіб — 10 грн. одноразово від кожного члена працюючого трудового колективу.

2) Членські внески:

  • для фізичних осіб на 2011 рік розмір не менше 0,5% щомісячно від заробітної плати члена Спілки, через бухгалтерію;
  • для юридичних членів Спілки (колективним членам Спілки) не менше 15-20 грн. щомісячно;
  • для пенсіонерів — 1 грн. на місяць.

Стосовно пункту 3 Порядку денного рішення конференції Спілки Землевпорядників Миколаївщини від 07 жовтня 2010 року прошу враховувати як втратившим чинність (підстава: рішення Пленуму Правління ВГО "Спілка Землевпорядників України" від 28.01.2011 року).
Особисто прошу трудові колективи, членів Спілки, які ще не надали правлінню Спілки Землевпорядників Миколаївщини заповнені анкети на кожного члена Спілки та заяви щодо вступу до членів Спілки, надіслати їх за адресою, вказаною у попередньому листі, а також перерахувати членські та вступні внески на вказаний на бланку рахунок Спілки.
Додаток: Протокол №2 Пленуму Правління ВГО "Спілка Землевпорядників України" – 4 арк.

Голова правління М. С. Панкратов


Протокол №2
Пленум Правління Всеукраїнської громадської організації
"Спілка землевпорядників України"

28 січня 2010 року Київ, вул. Серпова, 3/14

На пленумі Правління були присутні: члени правління: Третяк А. М., Жолкевський П. Ф., Вовк А. І., Бредіхін О. О., Мартин А. Г, Панчук О. Я., Степанюк В. Р., Дорош Й. М., Кілочко В. М.

Представники регіональних відділень Спілки землевпорядників України:
Житомирського регіонального відділення — Жуковський А. О.
Дніпропетровського регіонального відділення — Краснов С. В.
Львівського регіонального відділення — Бегей Б. М.
Харківського регіонального відділення — Бойко В. М.
Черкаського регіонального відділення — Мовчан Н. К.

Запрошені: Начальник Головного управління Держкомзему у Київській області Фокін А. Т.

Головував: Голова Спілки Вовк Анатолій Іванович
Секретар: секретар Грибінська Ганна Володимирівна

Головуючий Голова ВГО "Спілка землевпорядників України" Вовк Анатолія Івановича, який відкрив пленум Правління, оголосив порядок денний та проінформував присутніх про мету зібрання. Головуючий запропонував проголосувати за порядок денний.

Голосували:
"За" – одноголосно, "Проти" — 0, "Утримались" — 0.

Перше питання порядку денного "Розподіл обов’язків між членами правління ВГО «Спілка землевпорядників України»"
Слухали:
Голову ВГО "Спілка землевпорядників України" Вовк Анатолія Івановича, який зокрема пропонував обговорити питання напрямків роботи та відповідальних, яке обговорювалось на засіданні Президії у грудні 2010 року.
Голова Спілки запропонував такі напрямки роботи та відповідальних:

Член Правління Третяк А. М. запропонував внести наступні зміни: Наукова та просвітницька робота доповнити як Наукова, науково-технічна та просвітницька робота, і доповнити відповідальних, зокрема Мартина А. Г. за просвітницьку роботу, Третяка А. М. за науково-технічну роботу.
Член Правління Панчук О. Я. запропонував відокремити наукову, науково-технічну роботу від просвітницької роботи, так як потрібно більше звернути увагу на навчальні заклади, реформування земельних відносин, роботу зі студентами, навчально-методичні забезпечення.
Член Правління Кілочко В. М. за пропозицію Панчука О. Я.
Голова Спілки Вовк А. І. запропонував на голосування 2 пропозиції: 1 пропозиція — залишити наукову, науково-технічну та просвітницьку роботу в одному напрямі і добавити відповідальних Мартина А. Г. та Третяка А. М;
2 пропозиція — розділити наукову, науково-технічну від просвітницької діяльності.

Голосували:
За першу пропозицію:
"За" — 8 осіб, "Проти" — 0, "Утримались" — Панчук О. Я.

Друге питання порядку денного "Про визначення розмірів членських внесків та розмірів відрахування до регіональних відділень та бюджету Спілки".

Слухали:
Голову ВГО "Спілка землевпорядників України" Вовк Анатолія Івановича, який звернув увагу на розділ 4 Статуту Спілки у якому визначена компетенція Правління щодо надходження та використання грошових коштів Спілки землевпорядників України.
Голова Спілки запропонував:
Для фізичних осіб 1% щомісячно від заробітної плати члена спілки, через бухгалтерію.
Для юридичних осіб 20 грн. щомісячно від кількості людей працюючих на цьому підприємстві.
Член Правління Кілочко В. М. вніс пропозицію змінити розмір членської плати з 1% до 0,5%, щоб залучити більшу кількість членів Спілки і попрацювати в такому режимі півроку, а потім вернугися до цього питання.
Суб’єктам підприємницької діяльності, а також колективним членам спілки 15-25 грн. щомісячно від праюючих людей на даний час на цьому підприємстві.
В процесі обговорення питання було прийнято регіональним відділенням Спілки дати пропозиції по взаємодії з землевпорядними організаціями в регіонах для залучення їх до колективних членів Спілки.
За пропозицію встановити членські внески:

  • для фізичних осіб на 2011 рік розмір не менше 0,5% щомісячно від заробітної плати члена спілки, через бухгалтерію;
  • для юридичних осіб не менше 15-20 грн. щомісячно;
  • для пенсіонерів 1 грн. на місяць.

Голосували:
"За" — одноголосно, "Проти" — 0, "Утримались" — 0.
Пропозиції про вступні внески:
Для фізичних осіб 10 грн. одноразово для нових членів Спілки.
Для юридичних осіб 10 грн. одноразово від кожного члена працюючого трудового колективу.

Голосували за пропозицію Вовка А. І.:
"За" — одноголосно, "Проти" – 1, "Утримались" — 0.
Голова Спілки Вовк А. І. запропонував встановити відрахування до центрального бюджету в розмірі 25% щомісячних надходжень до зведеного бюджету регіональних відділень.

Голосували за пропозицію Вовка А. І:
"За" — одноголосно, "Проти" — 1, "Утримались" – 0.

Третє питання порядку денного "Різне".

Слухали:

1. Голову Спілки ВГО "Спілка землевпорядників України" Вовка А. І. який запропонував обговорити питання позачергового з’їзду у якому обговорити питання про внесення змін до Статуту Спілки. В процесі обговорення питання було прийнято рішення провести позачерговий з’їзд у другій половині квітня 2011 року.

Голосували:
"За" — одноголосно, "Проти" — 0, "Утримались" — 0.

2. Вовк А. І запропонував прийняти участь у святкуванні "День землевпорядника" разом з Державним агентством із земельних ресурсів, нагородити почесними грамотами, кошти на організацію святкування, пропозиції святкування від регіональних відділень.
Третяк А. М. запропонував повернутися до колишньої структури нагородження у якому брала участь спілка і організації, а потім погоджувалось Державним агентством із земельних ресурсів.
Голосували:
"За" — одноголосно, "Проти" — 0, "Утримались" — 0.

3. Обговорити зміни до Типового статуту регіональних відділень Спілка землевпорядників України:
п. 4.4. Рішення про утворення Відділення приймається на установчих конференціях Відділень, за погодженням Правління Спілки про створення місцевого осередку.
п. 7.1. Статут Відділення, а також всі зміни, доповнення до нього затверджуються рішенням конференції Відділення, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах конференції делегатів Відділення та погоджуються Правлінням Спілки.
п. 8.1. Відділення може припинити свою діяльність шляхом реорганізації або ліквідації. Відділення створюється на невизначений строк, але не більше строку діяльності Спілки. Було запропоновано відредагувати відповідно до Закону "Про громадські організації".
8.2. Реорганізація Відділення здійснюється за рішенням Правління спілки та/або рішенням конференції відділення, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах конференції делегатів Відділення за погодженням Правління Спілки.
8.3. Ліквідація Відділення здійснюється за рішенням Правління спілки та/або рішенням конференції Відділення, якщо за нього проголосувало не менше 2/3 присутніх на зборах конференції делегатів Відділення або за рішенням суду.

Голосували:
"За"— одноголосно, "Проти"— 0, "Утримались" — 0.

Голова Спілки А. І. Вовк

Секретар Г. В. Грибінська


СПІЛКА ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКІВ МИКОЛАЇВЩИНИ

Суб’єктам господарювання, які здійснюють
землевпорядні, землеоціночні та
топографо-геодезичні роботи

На виконання листа №7-07/02/11 від 07 лютого 2011 року "Про проведення інвентаризації документації, в тому числі обліку членів Спілки Землевпорядників України в розрізі регіональних відділень" прошу надати (надіслати) облікові дані Вашого трудового колективу, приватних підприємців — членів Спілки землевпорядників Миколаївщини, за формою, що додається, терміново до 23 лютого цього року на адресу: м. Миколаїв, проспект Миру, 34, інститут землеустрою, каб. 715 (бухгалтерія).

Додаток:
1) Облікова форма для фізичних членів.
2) Облікова форма для юридичних членів.

Голова Спілки М. С. Панкратов


Додаток 1

Облікова форма для фізичних членів

№ п/п ПІБ Місце роботи Посада
1      
2      
3      
4      

Кількість членів _____________________
на _____________ 2011 р.


Додаток 2

Облікова форма для юридичних членів

№ п/п Назва підприємства (організації) Адреса підприємства (організації) Кількість членів трудового колектива
1      
2      
3      
4      

Кількість членів _____________________
на _____________ 2011 р.


Отримати: