На підставі Статуту Спілки землевпорядників Миколаївщини та в зв’язку з тим, що повністю оновлено правління Спілки землевпорядників Миколаївщини, її голови, ревізійної комісії, а також наявністю великої кількості зареєстрованих землевпорядних приватних підприємств, підприємців, що потребує встановлення належної звітності стосовно кількісного та професійного складу членів Спілки, просимо у термін до 15.03.2011 р. надати (надіслати поштою) заповнені анкети на кожного члена Спілки та заяви усіх працівників землевпорядної служби області про вступ у члени Спілки землевпорядників Миколаївщини, бажаючих бути членами даної громадської організації.

Зразки заяви та анкети додаються.

Адреса надсилання: м. Миколаїв,  Україна, м. Миколаїв, пр-т. Миру, 34, 7 поверх, каб. 715 (бухгалтерія), тел. для довідок: 21-11-40.

Голова правління Спілки
землевпорядників Миколаївщини
М. С. Панкратов


Зразок
Голові __________________________
первинної організації
________________________________
регіонального відділення
________________________________
від _____________________________
П. І. Б/Назва організації
________________________________

ЗАЯВА

Прощу прийняти в члени Спілки землевпорядників Миколаївщини. Статут Спілки, Положення установчих документів, мету та завдання Спілки визнаю(ємо). Зобов’язуюсь(ємось) їх дотримуватись. Вступний внесок сплачено.

Додаток: Анкета

___________________                                          ___________________
Дата                                                                                    Підпис


Зразок

АНКЕТА
індивідуального члена Спілки землевпорядників Миколаївщини

1. Прізвище, ім’я, по-батькові ___________________________________________
____________________________________________________________________
2. Дата народження ___________________________________________________
3. Місце народження __________________________________________________
____________________________________________________________________
4. Освітній рівень _____________________________________________________
____________________________________________________________________
5. Науковий ступінь ___________________________________________________
5. Учбовий заклад ____________________________________________________
6. Стаж роботи в сфері земельних відносин _______________________________
7. Загальний стаж роботи ______________________________________________
8. Ідентифікаційний код _______________________________________________


Отримати: