Ринок землі в Україні розвивається стрімкими темпами. У таких умовах експертна грошова оцінка землі стає особливо важливою, оскільки без актуальної інформації про ринкову вартість землі неможлива успішна купівля-продаж землі, оренда земельної ділянки, оформлення земельної ділянки у власність, дарування землі і т. д. Для ухвалення економічно обґрунтованого і вигідного рішення при купівлі-продажу земельних ділянок необхідно точно знати вартість землі. Тому грошова оцінка землі в цьому випадку стає першочерговим завданням.
Експертна оцінка землі – це визначення ринкової вартості землі або вартості права оренди земельної ділянки. Ринкова вартість землі залежить від місцеположення земельної ділянки, впливу різних зовнішніх чинників, попиту і пропозиції на місцевому ринку землі, і не може бути більшою за найбільш вірогідну ціну на покупку іншої земельної ділянки еквівалентної корисності.
Експертна оцінка землі необхідна для таких цілей:
– визначення достовірної ринкової вартості землі у разі оформлення земельної ділянки в оренду, передачі її в заставу, страхування землі, внесення в статутній фонд компанії та ін.;
– купівля продаж землі на найвигідніших умовах;
– прийняття вигідного, економічно обґрунтованого управлінського рішення при проведенні ділових операцій;
– грошова оцінка земель при ліквідації, реорганізації або банкрутстві підприємства;
– оформлення оптимально вигідного банківського кредиту під заставу землі;
– приватизація земельної ділянки;
– грошова оцінка земель, або права оренди земельних ділянок в бухгалтерському обліку;
– зниження фінансових ризиків при кредитуванні;
– оцінка розміру нанесеного збитку у разі порушення майнових прав;
– отримання документального підтвердження (звіт про оцінку землі), що має юридичну силу як в рамках судочинства, так і при здійсненні ділової операції;
та безліч інших цілей і завдань.

Інформація надана Відділом Держкомзему у місті Южноукраїнську

(Газета "Энергетик", 07.01.2011 р.)