Відділ Держкомзему у Казанківському районі повідомляє

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2010 №749, яка набрала чинності з 01.01.2011 року, затверджено Тимчасовий порядок присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, який передбачає процедуру присвоєння кадастрового номера земельній ділянці та внесення відповідних даних до державного реєстру земель.
Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці здійснюють територіальні органи Держкомзему. Для визначення кадастрового номера земельної ділянки розробник документації із землеустрою подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки:

  • заяву про визначення кадастрового номера земельної ділянки;
  • документацію із землеустрою, зокрема відомості про обробку теодолітного ходу визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки та план меж земельної ділянки або кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки;
  • файл обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді.

Посадова особа територіального органу Держкомзему присвоює зазначеній заяві та документації із землеустрою обліковий номер та перевіряє протягом 3-х робочих днів відповідність меж земельної ділянки. Потім документація із землеустрою передається до Центру державного земельного кадастру для реєстрації.
Присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, здійснюють територіальні органи Держкомзему. Для визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці, переданій у власність (користування) без проведення її державної реєстрації, власник (користувач) такої ділянки або уповноважена ним особа подає до територіального органу Держкомзему за місцезнаходженням земельної ділянки заяву про державну реєстрацію земельної ділянки (далі – заява про державну реєстрацію) та копії:

Посадова особа територіального органу Держкомзему присвоює заяві про державну реєстрацію обліковий номер.
Територіальний орган Держкомзему розглядає протягом трьох робочих днів подані документи та:
1) у разі наявності в архіві територіального органу документації із землеустрою, зокрема, документів про обробку теодолітного ходу визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки та план меж земельної ділянки або кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки, та відповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану, визначає кадастровий номер земельної ділянки з дотриманням вимог пунктів 8 і 9 цього Тимчасового порядку;
– робить на титульному аркуші документації із землеустрою, плані меж або кадастровому плані земельної ділянки, відомостях про обробку теодолітного ходу та визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки позначку, в якій зазначаються кадастровий номер, дата його визначення, прізвище та ініціали посадової особи, що зробила цю позначку, і ставиться її підпис. Виправлення у такій позначці не допускаються.
Визначений та зазначений на даних документах кадастровий номер земельної ділянки не вважається присвоєним; подає до Центру кадастру документацію із землеустрою та копію заяви про державну реєстрацію згідно з актом приймання-передачі;
2) у разі відсутності в архіві територіального органу документації із землеустрою, зокрема документів про обробку теодолітного ходу визначення координат поворотних точок меж земельної ділянки та план меж земельної ділянки або кадастровий план земельної ділянки, складений за результатами кадастрової зйомки, або невідповідності меж земельної ділянки даним чергового кадастрового плану інформує власника (користувача) такої ділянки або уповноважену ним особу про необхідність розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості). Визначення та присвоєння кадастрового номера земельній ділянці у такому разі здійснюються на підставі документації із землеустрою поданої розробником документації до територіального органу Держкомзему.

(Газета "Голос Казанківщини", 05.02.2011 р.)