Головне управління Держкомзему у Миколаївській області

Затверджено”

протокол засідання комітету з конкурсних торгів № 2 від 10 травня 2011р.

Голова комітету з конкурсних торгів

_________________ Василюк К.В.

ДОКУМЕНТАЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

для учасників щодо підготовки пропозицій конкурсних торгів

на закупівлю за предметом

Роботи земляні

м. Миколаїв – 2011

Інструкція з підготовки пропозицій конкурсних торгів

Розділ 1. Загальні положення

1

2

1.1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI із змінами і доповненнями, внесеними Законами України від 8 липня 2010 року №2462-VI, від 10 липня 2010 року № 2487-VI, від 23 грудня 2010 року № 2856 – VI, від 11 січня 2011 року № 2899-VI, від 11 січня 2011 року, від 03.02.2011 N 2995-VI, від 17.03.2011 N 3156-VI (далі- Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом.

1.2. Інформація про замовника торгів:

– повне найменування:

Головне управління Держкомзему у Миколаївській області

– місцезнаходження:

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Миру, 34, 54034

– посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв’язок з учасниками

Немировська Наталя Станіславівна, Член комітету з конкурсних торгів, Головний спеціаліст, м. Миколаїв, пр. Миру, 34, 54034, телефон: (0512) 21-11-34, факс: (0512) 21-01-53, bugnikolaev@mail.ru

1.3. Інформація про предмет закупівлі

– найменування предмета закупівлі:

(45.11.2) Роботи земляні

– вид предмета закупівлі:

Роботи

– місце, кількість, обсяг поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Лот 1 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ЗАСТ “Зоря Інгулу” Баштанського району – загальна площа 11,8 га.

Лот 2 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ВАТ “Зелений гай” Вознесенського району – загальна площа 25,5 га.

Лот 3 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району – загальна площа 57,0 га.

– строк поставки товарів (надання послуг, виконання робіт):

Липень – грудень 2011р.

1.4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

1.5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

1.6. Інформація про валюту, у якій повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних торгів є гривня.

1.7. Інформація про мову (мови), якою (якими) повинні бути складені пропозиції конкурсних торгів

Усі документи, що мають відношення до пропозиції конкурсних торгів та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською або російською мовами. У разі надання документів іншою мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально.

1.8. Адреса веб-порталу, на якому розміщується інформація про закупівлю

www.tender.me.gov.ua

http://zemres.co.cc

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

2.1. Процедура надання роз’яснень щодо документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав документацію конкурсних торгів, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання пропозиції конкурсних торгів звернутися до замовника за роз’ясненнями щодо документації конкурсних торгів. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до документації конкурсних торгів, продовживши строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

У разі несвоєчасного подання замовником роз’яснень щодо змісту документації конкурсних торгів або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано документацію конкурсних торгів.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2.2. Порядок проведення зборів з метою роз’яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз’яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз’яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було надано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

3.1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

Пропозиція конкурсних торгів подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну пропозицію конкурсних торгів.

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів).

Усі листи пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*.

Повноваження щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників або наказом про призначення або довіреністю, тощо.

Пропозиція конкурсних торгів запечатуються у одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбиток печатки Учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

– повне найменування і місцезнаходження замовника;

– назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

– повне найменування (прізвище, ім’я, по батькові) учасника процедури закупівлі, його місцезнаходження (місце проживання), ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

– маркування: «Не відкривати до 09.06.2011 11:00» (зазначається дата та час розкриття пропозиції конкурсних торгів, зазначені в оголошенні про проведення конкурсних торгів).

3.2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

Пропозиція конкурсних торгів, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

а) заповнені примірники форм, керуючись Додатками 1,2 документації конкурсних торгів;

б) згоду на основні умови договору, які зазначено в розділі 6 цієї ДКТ, і укладення його відповідно до розділу ІХ Закону та Наказу Міністерства економіки України 27.07.2010 N 925 Зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 серпня 2010 р. за N 655/17950 про «ТИПОВИЙ ДОГОВІР про закупівлю товарів (робіт або послуг) за державні кошти.

в) документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів пропозиції конкурсних торгів.

г) документи згідно з Додатком 3 цієї документації конкурсних торгів:

– документально підтвердженої інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям (кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до статті 16 зазначено у Додатку 3 та таблиці1 ДКТ);

– документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі частини 1 та 2 статті 17 Закону.

д) документи згідно з Додатком 4 документації конкурсних торгів.

є) іншу інформацію та/або документи відповідно до вимог цієї документації конкурсних торгів та додатків до неї.

3.3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

3.4.Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні, через те, що забезпечення пропозиції конкурсних торгів не вимагається

3.5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

Пропозиції конкурсних торгів вважаються дійсними протягом 90 календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії пропозиції конкурсних торгів.

Учасник має право:

– відхилити таку вимогу;

– погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним пропозиції конкурсних торгів.

3.6. Кваліфікаційні критерії до учасників

При визначенні кваліфікаційних критеріїв замовник керується переліком кваліфікаційних критеріїв, зазначених у статті 16 Закону.

Відповідно до статті 16 Закону  замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

– наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

– наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

– наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

– наявність фінансової спроможності

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї пропозиції конкурсних торгів надає документи відповідно до переліку документів, зазначених у таблиці 1 додатку 3 до цієї документації конкурсних торгів.

Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику у участі в процедурі закупівлі, у разі якщо:

1. Замовник приймає рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та зобов’язаний відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму на роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) пропозиція конкурсних торгів подана учасником процедури закупівлі, який є пов’язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура;

2. Замовник може прийняти рішення про відмову учаснику, учаснику попередньої кваліфікації в участі у процедурі закупівлі, попередній кваліфікації учасників та може відхилити пропозицію конкурсних торгів (кваліфікаційну, цінову пропозицію) учасника (учасника попередньої кваліфікації), у разі якщо:

1) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів);

2) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

Вимоги, встановлені статтею 17 Закону, та інформацію про спосіб документального підтвердження відповідності учасників встановленим критеріям та вимогам згідно із законодавством зазначено у Законі, цій документації конкурсних торгів (далі – ДКТ), зокрема у цьому розділі, розділі 3 ДКТ, у Додатку 3 та таблиці 2 цієї ДКТ.

Документи, що не передбачені законодавством для учасників , у тому числі фізичних осіб – підприємців, не подаються ними у складі пропозиції конкурсних торгів.

Усі пропозиції конкурсних торгів , які відповідають кваліфікаційним критеріям, встановленим частиною другою статті 16 Закону, та за відсутності інших, передбачених Законом, підстав для їх відхилення, допускаються до оцінки.

Умови, порядок та процедура закупівель товару, за рахунок державних коштів можуть встановлюватися або змінюватися виключно Законом, крім випадків, передбачених Законом.

3.7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи, які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником, згідно додатку 2, 4 та інших вимог ДКТ.

3.8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Учасникам процедури закупівлі дозволяється подавати пропозиції конкурсних торгів як щодо предмета закупівлі, так і щодо визначених частин предмета закупівлі (лотів), згідно розділу 1 ДКТ, додатку 1,2,4 та інших вимог ДКТ

3.9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою пропозицію конкурсних торгів до закінчення строку її подання. Такі зміни чи заява про відкликання пропозиції конкурсних торгів враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання пропозицій конкурсних торгів.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

4.1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:

– спосіб подання пропозицій конкурсних торгів:

– місце подання пропозицій конкурсних торгів:

– кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час):

Особисто або поштою

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Миру, 34, 54034, кабінет № 715

09.06.2011 до 10:00

Пропозиції конкурсних торгів, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження пропозиції конкурсних торгів із зазначенням дати та часу.

4.2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

– місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

– дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

Миколаївська обл., м. Миколаїв, пр. Миру, 34, 54034, кабінет Голови комітету з конкурсних торгів

09.06.2011 о 11:00

До участі у процедурі розкриття пропозиції конкурсних торгів замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття пропозиції конкурсних торгів не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження учасника щодо участі у процедурі розкриття пропозиції конкурсних торгів, підтверджується паспортом та випискою з протоколу засновників, або наказом про призначення, або довіреністю, тощо.

Для підтвердження особи щодо участі у процедурі розкриття пропозиції конкурсних торгів, яка є представником учасника, необхідно надати паспорт та доручення (довіреність).

Під час розкриття пропозиції конкурсних торгів перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених документацією конкурсних торгів, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної пропозиції конкурсних торгів. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів складається у день розкриття пропозицій конкурсних торгів за формою, затвердженою Уповноваженим органом.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття пропозицій конкурсних торгів надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання письмового запиту.

Протокол розкриття пропозицій конкурсних торгів оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

5.1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

5.1.1. Замовник має право звернутися до учасників за роз’ясненнями змісту їх пропозиції конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Після розкриття пропозицій конкурсних торгів замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

– відповідності пропозицій конкурсних торгів кваліфікаційним критеріям, зазначеним у документації конкурсних торгів;

– відповідності пропозиції вимогам Закону;

– відповідності пропозиції технічним вимогам (умовам) документації конкурсних торгів.

– відповідності пропозиції іншим вимогам (умовам) документації конкурсних торгів;

– учасник надає в складі пропозиції всі пояснення, або докази, які вимагає замовник;

– відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

Пропозицією, яка відповідає умовам документації конкурсних торгів, є пропозиція, що узгоджується з усіма термінами, умовами та вимогами документації конкурсних торгів.

5.1.2. Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Загальний строк розгляду, оцінки та визначення переможця процедури закупівлі не перевищуватиме 20 робочих днів з дня розкриття пропозицій конкурсних торгів.

5.1.3. Оцінка конкурсних пропозицій здійснюється за критерієм ціна .

Оцінка проводиться згідно з наступною методикою.

Максимально можлива кількість балів по критерію ціна дорівнює 100 балів;

Розрахунок оцінки здійснюється за формулою: Iобчисл=(Cminобчисл)*100

де: Iобчислінтегрована оцінка конкурсної пропозиції, кількість балів якої обчислюється;

Собчисл – ціна конкурсної пропозиції, кількість балів якої обчислюється (з врахуванням виправлених арифметичних помилок);

Cmin – ціна конкурсної пропозиції з найнижчою ціною;

100 – максимальна кількість балів за критерієм „ціна”.

Переможцем визнається Учасник конкурсна пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною та отримала максимальну інтегровану оцінку Ik. при оцінці зазначеної позиції.

5.1.4. В разі, якщо пропозиції конкурсних торгів двох або більше учасників мають однакову ціну, переможець процедури закупівлі визначається шляхом голосування членів комітету з конкурсних торгів простою більшістю голосів за участю в голосуванні не менш двох третин членів комітету. Якщо результати голосування розділилися порівну, вирішальний голос має голова комітету з конкурсних торгів.

5.2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій пропозиції конкурсних торгів під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав пропозицію конкурсних торгів.

Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними прописом та в цифрах, сума прописом є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється. Якщо, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його пропозиція конкурсних торгів відхиляється.

5.3. Інша інформація

Головне управління Держкомзему у Миколаївській області відповідно до Указу Президента України від 09 грудня 2010 року №1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади», наказів Держкомзему від 18 січня 2011 року №15 «Про реорганізацію територіальних органів Державного комітету України із земельних ресурсів у Миколаївській області та Головного управління від 24 січня 2011 року №5-в «Про виконання наказу Держкомзему від 18 січня 2011 року №15 «Про реорганізацію територіальних органів Державного комітету України із земельних ресурсів у Миколаївській області» знаходиться в стадії реорганізації із 15 грудня 2010 року.

5.4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

Замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів, у разі якщо:

1) учасник:

– не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

– не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

3) пропозиція конкурсних торгів не відповідає умовам документації конкурсних торгів.

Інформація про відхилення пропозиції конкурсних торгів із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

5.5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

– відсутності подальшої потреби у закупівлі товару

– неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

– виявлення факту змови учасників;

– порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

– подання для участі у них менше двох пропозицій конкурсних торгів;

– відхилення всіх пропозицій конкурсних торгів згідно з Законом;

– якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

– ціна найбільш вигідної пропозиції конкурсних торгів перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

– здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

6.1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує пропозицію конкурсних торгів, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, пропозицію конкурсних торгів якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог документації конкурсних торгів та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів.

6.2. Істотні умови, які обов’язково включаються до договору про закупівлю

1. Учасник зобов’язується у 2011 році виконати роботи, зазначені в _______________________________, а Замовник – прийняти і оплатити такі роботи.

2. Найменування роботи: Роботи земляні, а саме: _____________________________________________ (далі – Робота).

3. Кількість виконуваних за цим Договором робіт: ___________________.

4. Обсяги закупівлі Робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків.

5. Учасник повинен виконати передбачені цим Договором роботи, якість яких відповідає ДБН Д.1.1-1-2000.

6. Ціна цього Договору становить __________________________________.

7. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.
8. Розрахунки проводяться шляхом: оплати Замовником після пред’явлення Учасником рахунка на оплату Робіт та після підписання Сторонами акту виконаних робіт, на протязі 20 робочих днів.

9. До рахунка додаються: акт виконаних робіт.

10. Строк (термін) виконання робіт: липень – грудень 2011 року.

11. Місце виконання робіт ________________________________________.

Замовник зобов’язаний:

12. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

13. Прийняти виконані роботи згідно з актом виконаних робіт;

14. Інші обов’язки ________________________________________.

15. Замовник має право:

16. Достроково розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Учасником, повідомивши про це його у строк 5 (п’яти) робочих днів до дня розірвання;

17. Контролювати виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

18. Зменшувати обсяг закупівлі виконання робіт та загальну вартість цього Договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору, шляхом укладення Додаткової угоди у письмовій формі;

19. Повернути рахунок Учаснику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у пункті 4.2 розділу IV цього Договору (відсутність печатки, підписів тощо);

20. Інші права ____________________________________________.

21. Учасник зобов’язаний:

22. Забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим Договором;

23. Забезпечити виконання робіт, якість яких відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;

24. Інші обов’язки___________________________________________.

25. Учасник має право:

26.Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

27. На дострокове виконання робіт за письмовим погодженням Замовника;

28. У разі невиконання зобов’язань Замовником Учасник має право достроково розірвати цей Договір, повідомивши про це Замовника у строк 29 робочих днів до дня розірвання.

30. Інші права_______________________________________________.

31. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену законами та цим Договором.

32. У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі Робіт за бюджетні кошти Учасник сплачує штрафні санкції у розмірі облікової ставки НБУ, за кожен день прострочки.

33. Види порушень та санкції за них, установлені Договором: _______________________.

34. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

35. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом 7 днів з моменту їх виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

36. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні документи, які видаються уповноваженим органом.

37. У разі коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 15 днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

38.У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

39. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

40. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими представниками Сторін та скріплення їх печатками і діє до 31 грудня 2011 року, а в частині виконання зобов’язань – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

41. Цей Договір укладається і підписується у 3 (трьох) примірниках, що мають однакову юридичну силу.

6.3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

6.4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання договору не вимагається

Увага! Надання не чітко визначених документів, які містять копії тексту, печаток тощо, які не чітко видимі, надання не достовірних документів (інформації), не надання учасником якого-небудь з документів відповідно до ДКТ та додатках до неї, надання незавірених копій документів, визначених у ДКТ та додатках до неї є підставою для відхилення конкурсної пропозиції учасника.

_______________________

Додаток 1

ФОРМА ПРОПОЗИЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

 1. Повне найменування учасника _____________________________________________________
 2. Адреса (місце знаходження) _______________________________________________________
 3. Телефон/факс:____________________________________________________________________
 4. Електронна адреса:________________________________________________________________
 5. Керівник (прізвище, ім’я по батькові) ________________________________________________
 6. Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства, ________________________________________________________________________________
 7. Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів:

Лот 1- Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ЗАСТ “Зоря Інгулу” Баштанського району

цифрами _________________________________

прописом ___________________________________________________________________________

Лот 2 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ВАТ “Зелений гай” Вознесенського району

цифрами _________________________________

прописом ___________________________________________________________________________

Лот 3 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району

цифрами _________________________________

прописом ___________________________________________________________________________

*(при розрахунку вартості пропозиції конкурсних торгів учасник включає всі витрати, в тому числі прямі витрати, накладні витрати, прибуток, який учасник планує одержати при виконанні договору та усі податки та збори, що сплачуються або мають бути сплачені учасником стосовно запропонованого виконання робіт).

8. Строки виконання робіт – липень-грудень 2011 р.

9. Уповноважений представник учасника на підписання документів пропозиції конкурсних торгів (на укладення договору про закупівлю, на представництво інтересів учасника під час розкриття пропозицій конкурсних торгів (якщо передбачено його участь у процедурі розкриття), під час проведення процедури закупівлі);

__________________________________________________________________________________

10.Додаткові відомості ______________________________________________________________

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом часу, зазначеного у пункті 3.5 розділу 3 документації конкурсних торгів. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну.

________________________________________________

(Підпис керівника підприємства, організації, установи)

МП*

Заповнення усіх пунктів даної форми, за винятком п.10, є обов’язковим. ( Учасник заповнює інформацію лише по тих лотах, по яким подає свою конкурсну пропозицію).

* Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів

Додаток 2

Форма ціни пропозиції*

Назва лоту (за яким(и) учасник подає конкурсну пропозицію)

Обсяг виконання робіт

Загальна вартість пропозиції

( в грн. з ПДВ, якщо учасник платник ПДВ)

*У тому числі ПДВ

(Якщо учасник платник ПДВ)

1

2

3

4

Лот 1 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ЗАСТ “Зоря Інгулу” Баштанського району

11,8 га

Лот 2 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ВАТ “Зелений гай” Вознесенського району

25,5 га

Лот 3 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району

57,0 га

*Заповнення усіх пунктів даної форми, за винятком стовпа 4 (якщо учасник не є платником ПДВ), є обов’язковим.

(посада особи, що підписує форму) (підпис)

М. П. **

( П.І.Б.)

** Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством, за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів

Додаток 3

КВАЛІФІКАЦІЙНА ЧАСТИНА

Якщо Замовником вимагається надання копії документу, то кожна зі сторінок копії мають бути завірені „мокрою” печаткою та підписом Учасника. На нотаріально завірених документах та оригіналах наявність відбитку „мокрої” печатки Учасника не вимагається.

Ненадання Учасником будь-якого з документів, надання незавірених копій документів, зазначених в таблиці № 1,2 є підставою для відхилення конкурсної пропозиції Учасника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у пропозиції конкурсних торгів будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє пропозицію конкурсних торгів такого учасника.

Документи, які не передбачені законодавством для суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї пропозиції конкурсних торгів.

Документи для підтвердження інформації про відповідність кваліфікаційним критеріям

Таблиця 1

з/п

Кваліфікаційні критерії

Перелік документів, що підтверджують відповідність Учасника кваліфікаційним критеріям

1

Наявність обладнання та матеріально-технічної бази

Інформаційна довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази для виконання робіт.

2

Наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід

Інформаційна довідка у довільній формі, що містить інформацію про наявність у учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

3

Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів

Інформаційна довідка у довільній формі, що містить інформацію про раніше укладені договори про виконання аналогічних робіт із зазначенням, замовників та їх адреси.

4

Наявність фінансової спроможності

4.1. Копія балансу за I квартал 2011 р.

4.2. Копія звіту про фінансові результати за за I квартал 2011 р.;*

4.3. Копія звіту про рух грошових коштів за 2010 р.;*

4.4. Довідка або копія завірена учасником з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами видана не раніше ніж за місяць до дати розкриття пропозицій конкурсних торгів.

* У разі якщо учасник відповідно до норм чинним законодавством не зобов’язаний складати вказані документи, такий учасник подає інші фінансові документи, що є документами фінансової звітності.

Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

Документи для підтвердження інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі частини 1 та 2 статті 17 Закону

Таблиця 2

з/п

Підстава для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

Вимоги до інформації, яка повинна підтвердити відсутність підстави для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі

1

Учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура

Довідка у довільній формі, із зазначенням дати, що учасник не є банкрутом або відносно нього не відкрита ліквідаційна процедура.

2

Учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов’язкових платежів)

Оригінал або копія довідки, завірена підписом та печаткою Учасника від Державної податкової інспекції про сплату податків і зборів (обов’язкових платежів), дійсна на момент розкриття конкурсних пропозицій.

3

Учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту

3.1. Копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб’єктів підприємницької діяльності);

3.2. Копію статуту або іншого установчого документу;

3.3. Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб);

3.4. Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб);

3.5. Копію паспорту (для фізичних осіб).

3.6. Копія свідоцтва платника ПДВ або копія свідоцтва про сплату єдиного податку.

4.

Службову (посадову) особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

Довідку у довільній формі, що особу учасника, яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5

Фізичну особу, яка є учасником було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку. Довідку у довільній формі, що Учасника не було засуджено за злочин, пов’язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку.

6

Учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення

Довідку у довільній формі, що Учасника не було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення.

Додаток 4

Технічні вимоги

Технічне завдання Головного управління Держкомзему у Миколаївській області за предметом закупівлі: Роботи земляні.

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів інформацію та/або документи, які підтверджують захист довкілля, відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановлених Замовником.

Пропозиція конкурсних торгів повинна містити:

Розрахунок ціни пропозиції з обґрунтуваннями. Розрахунок ціни тендерної пропозиції має бути наданий у друкованому вигляді .

Учасник повинен подати як частину пропозиції документи, які підтверджують відповідність усіх робіт, які Учасник пропонує виконувати за Договором, вимогам документації конкурсних торгів, в тому числі технічному завданню.

Документальне підтвердження відповідності робіт документації може бути надане у формі пояснювальної записки та повинно мати:

а) Розрахунок договірної ціни з додатками:

– розрахунок заробітної плати;

– розрахунок вартості матеріальних ресурсів.

– розрахунок вартості експлуатації будівельних машин і механізмів, розрахунок вартості машино-годин власної будівельної техніки, вартості машино-годин орендованої будівельної техніки, яка буде застосовуватися для виконання замовлення (за його наявності);

– розрахунок загальновиробничих витрат (виходячи з структури будівельної організації);

– розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій;

– розрахунок прибутку.

б) інші документи відповідно до вимог, визначених у цій документації конкурсних торгів.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Лот 1 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ЗАСТ “Зоря Інгулу” Баштанського району – загальна площа 11,8 га

Ділянка №1(по проекту) загальна площею 8,0 га

 1. Корчування дерев діаметр до 16 см

 2. Вичісування коренів у два сліди

 3. Засипання підкорінних ям

4. Спалювання з перетрушуванням валів

5. Плантажна оранка на глибину 46-60 см.

 1. Дискування грунту

Ділянка №3(по проекту) загальна площею 3,8 га

 1. Засипання підкорінних ям

2. Спалювання з перетрушуванням валів

3. Плантажна оранка на глибину 46-60 см.

 1. Дискування грунту

Лот 2 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ВАТ “Зелений гай” Вознесенського району – загальна площа 25,5 га,

 1. Демонтаж шпалери при витягуванні залізобетонних стояків

 2. Змотування дроту

 3. Завантаження та розвантажування шпалерного дроту

 4. Перевезення залізобетонних стовпчиків з місця

складування на відстань 3 км.

 1. Навантажування залізобетонних стояків

 2. Розкорчовування виноградників скобою

 3. Корчування прихованих у верхніх шарах

залишків кореневищ (другий прохід)

 1. Згрібання зрізаного або викорчуваного середнього

чагарника і дрібнолісся чагарниковими граблями на

тракторі потужністю 79 кВт з переміщенням до 20 м

 1. Спалювання з перетрушуванням валів з середнього

чагарника, дрібнолісся і коріння викорчовувачами-

збирачами на тракторі потужністю 79 кВт

 1. Плантажна оранка на середніх грунтах на глибину 46-60 см.

 2. Дискування легких і середніх грунтів на розкорчованих площах

Лот 3 – Культуртехнічні роботи з розкорчування списаних багаторічних насаджень у ТОВ «Агрофірма «Лиманський» Очаківського району – загальна площа 57,0 га

 1. Корчування виноградників скобою

 2. Корчування прихованих у верхніх шарах залишків кореневищ

(другий прохід)

 1. Згрібання викорчуваного винограднику з переміщенням

до 20 м. в вали

 1. Спалювання з перетрушуванням валів

5. Плантажна оранка на глибину 46-60 см.

6. Дискування грунту