Питання-відповіді

30.05.2019

Оформляю спадщину на землю після смерті батька. Для реєстрації права власності необхідно надати загальну документацію на землю.  Як отримати документацію на земельну ділянку для завершення реєстрації права власності?

Відповідь:

Відповідно до положень статті 33 Закону України “Про землеустрій”, юридичні та фізичні особи мають право користуватися матеріалами Державного фонду документації із землеустрою з дотриманням вимог цього Закону, інших законів України і Положення про державний фонд документації із землеустрою.

При користуванні документацією з Державного фонду документації із землеустрою забороняється:

– копіювання топографічних, картографічних, аерозйомочних та інших матеріалів без відповідного на те дозволу;

– передача вихідних матеріалів (їх копій) іншим особам без спеціального дозволу, якщо це не передбачено умовами користування відповідними матеріалами;

– передача документації із землеустрою, яка є носієм відомостей, що становлять державну таємницю, організаціям, які не мають належних умов для забезпечення її зберігання.

Надання відомостей, що містяться в документації із землеустрою, здійснюється в порядку, встановленому законодавством України.

Пунктом 17 Положення про Державний фонд документації із землеустрою, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 № 1553, визначено, що матеріали Державного фонду надаються в електронному вигляді на безоплатній основі органам державної влади, органам місцевого самоврядування, юридичним та фізичним особам за письмовим запитом згідно з додатком 4 протягом 30 календарних днів з дня реєстрації такого запиту.

Матеріали Державного фонду, що містять персональні дані фізичної особи або є носієм відомостей, що становлять державну таємницю, надаються відповідно до Законів України “Про захист персональних даних” і “Про державну таємницю”.

Відповідно до переліку адміністративних послуг органів виконавчої влади, які надаються через центр надання адміністративних послуг, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України “Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг” від 16.05.2014 №523-р послуга “Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою” є адміністративною послугою, що надається структурними підрозділами Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області через центр надання адміністративних послуг, на безоплатній основі.

Строк надання адміністративної послуги до 30 календарних днів.

Отже, з метою отримання відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою в електронному вигляді, рекомендуємо звертатись до Центру надання адміністративних послуг при відповідній районній державній адміністрації за місцем розташування земельної ділянки.

 

04.03.2019

Мені на праві власності належить земельна ділянка. Із суб’єктом господарювання укладено договір оренди цієї землі. У зв’язку з життєвими обставинами звернувся до орендаря щодо підвищення розміру орендної плати, але отримав відмову. Прошу вирішити питання збільшення орендної плати.

Відповідь:

Відповідно до статті 21 Закону України “Про оренду землі”, орендна плата за землю — це платіж, який орендар вносить орендодавцеві за користування земельною ділянкою.

Розмір, форма і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у  договорі оренди(крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до Податкового кодексу України).

Обчислення розміру орендної плати за землю здійснюється з урахуванням індексу інфляції, якщо інше не передбачено договором оренди.

Згідно зі ст. 35 та 36 Закону України “Про оренду землі”, спори, пов’язані з орендою землі, вирішуються у судовому порядку. У разі невиконання зобов’язань за договором оренди землі сторони несуть відповідальність згідно із законом та договором.

У разі невиконання орендарем обов’язків, передбачених договором, Ви маєте право вирішити дане питання шляхом проведення переговорів з останнім або в судовому порядку.

Принагідно повідомляємо, що відповідно до пункту “в” статті 5 Земельного кодексу України земельне законодавство базується на принципі невтручання держави в здійснення громадянами, юридичними особами та територіальними громадами своїх прав щодо володіння, користування, розпорядження землею, крім випадків, передбачених законом.

Згідно з пунктом 3 статті 3 Цивільного кодексу України, до загальних засад цивільного законодавства відноситься свобода договору. Таким чином, втручання органів виконавчої влади у відносини між суб’єктами приватно-орендних відносин суперечить вимогам основних принципів земельного та цивільного законодавства.

 

08.01.2019

Чи встановлені межі водоохоронної зони та прибережної захисної смуги уздовж Чорного моря на території Миколаївщини?

Відповідь:

Межі водоохоронної зони та прибережної захисної смуги уздовж Чорного моря та лиманів на території с. Коблево, с. Морське, с. Рибаківка, с. Василівка Березанського району; м. Очаків, с. Куцуруб, с. Іванівка, с. Дмитрівка, с. Дніпровське, с. Парутине, с. Козирка, с. Покровське Очаківського району; с. Стара Богданівка, с. Новобогданівка, с. Радісний Сад Миколаївського району; м. Миколаїв та с. Галициново, с. Лупареве Вітовського району не встановлювалися.

 

07.12.2018

Чи мають громадяни України право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності?

Відповідь: 

Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області роз’яснює, що згідно статті 121 Земельного кодексу України громадяни України мають право на безоплатну передачу їм земельних ділянок із земель державної або комунальної власності в таких розмірах:

а) для ведення фермерського господарства – в розмірі земельної частки (паю), визначеної для членів сільськогосподарських підприємств, розташованих на території сільської, селищної, міської ради, де знаходиться фермерське господарство. Якщо на території сільської, селищної, міської ради розташовано декілька сільськогосподарських підприємств, розмір земельної частки (паю) визначається як середній по цих підприємствах. У разі відсутності сільськогосподарських підприємств на території відповідної ради розмір земельної частки (паю) визначається як середній по району;

б) для ведення особистого селянського господарства – не більше 2,0 гектара;

в) для ведення садівництва – не  більше 0,12 гектара;

г) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) у селах – не більше 0,25 гектара, в селищах – не більше 0,15 гектара, в містах – не більше 0,10 гектара;

ґ) для індивідуального дачного будівництва – не більше 0,10 гектара;

д) для будівництва індивідуальних гаражів – не більше 0,01 гектара.

В свою чергу частина 4 статті 116 зазначає, що передача земельних ділянок безоплатно у власність громадян у межах норм, визначених Земельним кодексом, провадиться один раз по кожному виду використання.

 

25.04.2018

При видачі державного акту на право приватної власності на землю була допущена помилка – неправильно вказано розмір та конфігурація земельної ділянки Як поновити порушені права власності на землю ?

Відповідь:

Частинами 3 та 4 статті 28 Закону України «Про землеустрій» передбачено, що розробники документації із землеустрою несуть відповідно до закону відповідальність за достовірність, якість і безпеку заходів, передбачених цією документацією.
Головне управління пропонує для з’ясування обставин зміни розміру та конфігурації земельної ділянки звернутися до розробника землевпорядної документації.

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.