Публічна інформація, відповідно до статті 1 Закону України “Про доступ до публічної інформації”, – це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

З початку 2019 року спеціалісти Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області  опрацювали 47 запитів на публічну інформацію, з них  два повторних та два дублетних. 46 запитів подані фізичними особами, один – юридичною (профком).

16 запитів надійшло з Миколаєва, 7 – з Кривоозерського району, 5 – з Новобузького району, 4 – з Вітовського району, 3 – з Одеської області, 2 – з Баштанського району, 1 – з м. Києва, 9 запитів – без визначеного регіону.

Головним управлінням Держгеокадастру забезпечується приймання запитів в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Так, з початнку 2019 року 30 запитів надійшли електронною поштою, 6 запитів надійшло засобами поштового зв’язку, 11 – персонально.

За змістом запити стосувалися інформації щодо надання копій наказів, доручень, інших розпорядчих документів, договорів Головного управління та вхідної кореспонденції; реквізитів вхідних та вихідних документів; переліків земельних ділянок за різними критеріями. Крім того запитувачів цікавила інформація щодо власників та нормативної грошової оцінки земельних ділянок за кадастровими номерами; повернення земельної ділянки у власність держави, отримання земельної ділянки для особистого селянського господарства та забудови. Також порушувалися  питання статистики з приводу безоплатної приватизації земель, розгляду заяв щодо надання земельних ділянок, надання висновків державної землевпорядної експертизи.

За запитами, що надійшли на адресу Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, надано вичерпні відповіді та роз’яснення у чітко визначені Законом терміни.

Нагадуємо, що індивідуальний або колективний запит на публічну інформацію можна подати у довільній формі Головному управлінню усно, письмово (54034, м. Миколаїв, просп. Миру, 34, тел. 76-56-83) або заповнивши електронну форму для запиту.
Ознайомитися з тематикою звернень, починаючи з 2019 року, можливо за посиланням.
Ознайомитися з тематикою звернень за попередні періоди можливо за посиланням.

Довідково

Відповідно до статті 21 Закону України “Про доступ до публічної інформації” від 13 січня 2011 ро­ку № 2939-VI інформація на запит надається безкоштовно. Якщо запит на інформацію передбачає виготовлення копій документів об’ємом понад 10 сторінок, запитувач зо­бо­в’я­заний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Розмір фактичних витрат визначено  наказом Міністерства аграрної політики  та продовольства України  від 20.12.2016 № 555 “Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань геодезії, картографії та кадастру та її територіальні органи, та Порядку відшкодування цих витрат”.