Законодавство у сфері топографо- геодезичної та картографічної діяльності

Закони України
  • Закон України “Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність” № 353-XIV від 1998-12-23 
    Закон визначає завдання у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності, а саме: регулювання відносин у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності для забезпечення потреб держави і громадян результатами топографо-геодезичної і картографічної діяльності.
  • Закон України “Про географічні назви” № 2604-IV від 2005-05-31
    Цей Закон визначає правові основи регулювання відносин та діяльності, пов’язаних із встановленням назв географічних об’єктів, а також унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв.
  • Закон України “Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності”  №877-V від 05.04.2007
    Цей Закон визначає правові та організаційні засади, основні принципи і порядок здійснення державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, повноваження органів державного нагляду (контролю), їх посадових осіб і права, обов’язки та відповідальність суб’єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю).
Постанови Кабінету Міністрів України
Накази центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері топографо-геодезичної і картографічної діяльності
Крім цього, на сьогоднішній день діють: