Відповідно до Плану роботи з персоналом на перше півріччя 2018 року на базі Миколаївського обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 04 червня 2018 року відбулося навчання 38 державних службовців Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області за програмою тематичного короткотермінового семінару «Ділове українське мовлення та організація діловодства в установах публічної влади».

В рамках навчання слухачі детальніше дізналися про державну мовну політику, поглибили свої знання української мови; опанували особливості офіційно-ділового стилю, класифікацію документів, структуру тексту документа, вимоги щодо складання й оформлювання ділових паперів; оволоділи основними нормами сучасного українського ділового мовлення.

На базі цього ж центру з метою поглиблення знань щодо практики застосування положень антикорупційного законодавства, підвищення ефективності виявлення, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень у сфері публічної служби 05 червня 2018 року за програмою тематичного короткострокового семінару «Правові засади та практичні аспекти запобігання корупції» пройшли навчання 45 державних службовців Головного управління.

На відкритті семінарів директор центру Д. М. Дибченко привітав усіх учасників заходу з нагоди відзначення 100-річчя запровадження державної служби України та наголосив, що становлення і розвиток в Україні професійної та політично нейтральної державної служби європейського зразка має на сьогодні першочергове значення.

Підвищення професійної компетентності посадовців Головного управління з питань, пов’язаних із запобіганням корупції; оволодіння слухачами основними знаннями про механізми запобігання вчиненню корупційних діянь та протидії проявам корупції, шляхи усунення наслідків правопорушень, пов’язаних з корупцією, формування у посадовців відповідних навиків та умінь самостійного вивчення і аналізу законодавства України у сфері запобігання корупції, а також поглиблення знань державної мови та сучасного українського ділового мовлення сприятиме ефективному вирішенню важливих питань у сфері регулювання земельних відносин, забезпеченню прозорості в процесі прийняття владних рішень.