9 серпня 2019 року начальник управління персоналом Наталя Усеінко провела семінар-нараду з керівниками структурних підрозділів та працівниками управління з контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області. На порядку денному розглядали питання:

  1. Про усунення порушень і недоліків, виявлених за результатами державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм Держгеокадастром за період з 01.01.2016 по 31.12.2018, врахування та впровадження пропозицій, зазначених в аудиторському звіті Державної аудиторської служби України від 04.06.2019 № 07-21/3 щодо кадрового забезпечення Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області.
  2. Про дотримання державними службовцями Головного управління Загальних правил етичної поведінки державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, затверджених наказом Нацдержслужби від 05 серпня 2016 року №158.
  3. Про дотримання законодавства України про відпустки.

Під час наради Наталя Усеінко здійснила аналіз організаційної структури та стану кадрового забезпечення Головного управління, докладно поінформувала про рівень професійної підготовки державних службовців та відповідності їх встановленим законодавством загальним і спеціальним вимогам.

З метою підвищення професійного рівня працівників, поліпшення їх знань, умінь і навичок відповідно до завдань і функцій посад державної служби, які вони обіймають, керівником управління персоналом визначено завдання щодо підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, які не мають належної професійної підготовки, шляхом навчання їх у закладах вищої освіти у галузі знань «Геодезія та картографія».

У ході обговорення другого питання особливу увагу приділено забороні державним службовцям у будь-який спосіб використовувати своє службове становище у політичних цілях, у тому числі для залучення державних службовців та інших осіб до участі у передвиборній агітації, акціях і заходах, що організовуються політичними партіями. Наголошено про обов’язок державних службовців не допускати, у тому числі поза державною службою, дій і вчинків, які можуть зашкодити інтересам держави чи негативно вплинути на репутацію державного службовця.

Також начальник управління персоналом нагадала присутнім про заборону державним службовцям обмежувати доступ до публічної інформації, крім випадків, передбачених Законом України «Про доступ до публічної інформації».

Наталя Усеінко наголосила на безумовному дотриманні як роботодавцем так і працівниками Головного управління законодавства України про відпустки, у тому числі: Графіку відпусток, порядку розгляду заяв щодо надання відпусток всіх видів та перенесення відпусток на інший час; а також висвітлила питання щодо відповідальності роботодавця за несвоєчасне надання щорічних відпусток.