На початку жовтня 2018 року стартує оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, яке проводиться з метою визначення якості виконання державними службовцями, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», завдань, а також для прийняття рішення щодо преміювання, планування службової кар’єри, визначення потреби у професійному навчанні таких державних службовців.

Оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відбудеться вперше після набуття чинності Законом України «Про державну службу» та проводиться відповідно до Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2017 року № 640.

Управлінням персоналом Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області 27.09.2018 проведено навчання для керівників структурних підрозділів Головного управління щодо процедур оцінювання результатів службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В».

"Юрій

"Юрій
Під час навчання було розглянуто етапи оцінювання, порядок оскарження результатів оцінювання та скасування висновку щодо результатів оцінювання окремого державного службовця. Обговорено список державних службовців Головного управління, оцінювання результатів службової діяльності яких проводитиметься у жовтні – грудні 2018 року, та графік проведення безпосередніми керівниками оціночної співбесіди індивідуально з кожним державним службовцем.

Звернули  увагу  на порядок визначення індивідуальних потреб у професійному навчанні державних службовців, вимоги до складання індивідуальних програм підвищення рівня професійної компетентності, унормовані Нацдержслужбою України, а також алгоритм визначення/перегляду завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», на наступний період.