У 2019 році на території Миколаївської області було вилучено із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 31,45 га земель (сільськогосподарські угіддя), в т.ч. 3,88 га ріллі та 27,57 га пасовищ.

За зазначений період нараховано втрати сільськогосподарського виробництва у сумі 644 622 грн, фактично надійшло до бюджетів різних рівнів коштів у сумі 730 479 грн.

Нині на спеціальних рахунках місцевих рад Миколаївської області сумарно акумульовано 12 752 896 грн. З них на обласному рахунку – 1 016 395 грн, на рахунках міст обласного підпорядкування – 46 532 грн, на рахунках місцевих рад – 757 688 грн, на рахунках районних рад –  10 932 281 грн.

Використано на проведення інвентаризації земель та інші заходи кошти у сумі 2 882 948 грн.

Довідково

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.