Інформаційне суспільство, Загальне, Земельне законодавство, Офіційна хроніка та новини, Охорона земель

Внесені зміни до Порядку консервації земель

Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 112 були внесені зміни до наказу «Про порядок консервації земель» від 26.04.2013 № 283. Зміни безпосередньо внесені до абзацу другого пункту 7 та абзацу другого пункту 17.

По суті зміни стосуються процедурного порядку. Згідно з п. 7 визначено, що на підставі заяви власника земельної ділянки або землекористувача, клопотання територіальних органів Держгеокадастру та/або Держекоінспекції України чи з власної ініціативи (якщо на земельні ділянки, які підлягають консервації, не оформлено право власності або користування) уповноважений орган у місячний строк видає розпорядження (рішення) про створення комісії з обстеження земель у натурі (на місцевості) та підготовки висновків про доцільність їх консервації.

До складу комісії залучаються власник земельної ділянки, землекористувач, представники уповноважених органів, у тому числі територіальних органів Держгеокадастру та/або Держекоінспекції України, які внесли клопотання про ініціювання проведення робіт з консервації земель, а також представники державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Після закінчення строку консервації земель, визначеного проектом консервації, на підставі заяви власника земельної ділянки або землекористувача чи з власної ініціативи уповноважений орган в місячний строк створює комісію з обстеження законсервованих земель в натурі (на місцевості).

До складу комісії входять власник земельної ділянки, землекористувач, представники уповноважених органів, у тому числі територіальних органів Держгеокадастру та/або Держекоінспекції України, які внесли клопотання про ініціювання проведення робіт з консервації земель, а також представники державної установи «Інститут охорони ґрунтів України».

Відповідними повноваженнями наділено органи Держгеокадастру. Відтепер до складу комісії з обстеження земель у натурі (на місцевості) та підготовки висновків про доцільність їх консервації входять представники уповноваженого органу Держгеокадастру. Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 07.03.2017 № 112 слова «Держекоінспекція України», була виключена з абзацу другого пункту 7 та абзацу 2 пункту 17 наказу «Про порядок консервації земель».

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.