Встановлення меж населених пунктів на сьогодні має стати запорукою усунення численних суперечок між органами влади, місцевого самоврядування з приводу прийнятих рішень стосовно перерозподілу земельних ділянок.

Земля державної власності, що включена в межі населеного пункту (крім тієї, яка не може передаватися в комунальну власність), переходить у власність територіальної громади. Одним із завдань органів місцевого самоврядування в земельній сфері є внесення відомостей про межі населених пунктів до Державного земельного кадастру (ДЗК).

Статтею 122 Земельного Кодексу України визначені повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо передачі земельних ділянок у власність або у користування. Ключовими моментами, які визначають розпорядника земель при наданні їх у власність або користування, як визначено зазначеною статтею, є приналежність їх до комунальної власності відповідних територіальних громад чи до державної форми власності, певної категорії земель, а також розташування земельної ділянки у межах сіл, селищ, міст та за межами населених пунктів.

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі адміністративно-територіальних одиниць чітко розмежує території земель в межах та за межами населених пунктів, а також застереже органи державної влади та місцевого самоврядування від перевищення своїх повноважень при розпорядженні земельними ділянками при наданні їх у власність та користування.

Рішення про встановлення й зміну меж районів і міст ухвалює Верховна Рада України за поданням обласної ради. А рішення про встановлення й зміну меж сіл, селищ, які входять до відповідного району, ухвалює районна рада за поданням сільських, селищних рад.

Відповідно до Земельного кодексу України (глава 29, ст. 173) межі району, села, селища, міста, району в місті встановлюються і змінюються за проєктами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць. Ці проєкти розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.

Проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальної одиниці підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, райдержадміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж. У разі розширення меж населеного пункту за рахунок території, яка не входить до складу відповідного району, проект погоджує обласна державна адміністрація.

Рішення про встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць є одночасно рішенням про затвердження проектів землеустрою щодо їх встановлення (зміни). Проєкт землеустрою про встановлення меж складається в паперовій та електронній формах.

Статтею 32 Закону України  «Про Державний земельний кадастр» встановлено, що відомості про межі адміністративно-територіальних одиниць, вносяться до Державного земельного кадастру на підставі рішення відповідного органу державної влади чи органу місцевого самоврядування про встановлення і зміну меж адміністративно-територіальної одиниці, про затвердження документації із землеустрою, яка є підставою для внесення таких відомостей.

Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначають у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласній раді.

Рішення про встановлення меж населеного пункту й витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.

Межі адміністративно-територіальних одиниць впливають на можливість встановлення нормативно-грошової оцінки земель, формування земельного податку, а отже – наповнення місцевих бюджетів. Оскільки земельний податок сплачується у бюджет територіальної громади, на якій розташована земельна ділянка. А це і майбутній розвиток інфраструктури населених пунктів, і безліч інших актуальних проблем, які вирішуються за бюджетний кошт.

Отже, встановлення меж здійснюється за кошти міських, сільських, селищних рад, тому необхідно передбачати виділення з місцевих бюджетів коштів на виготовлення проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних утворень,  в результаті чого до Державного земельного кадастру будуть повністю внесені відомості про межі населених пунктів.