Відповідно до підпункту 2 пункту 1 рішення Національного агентства з питань запобігання корупції від 10.06.2016 № 2 «Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.08.2016 за № 958/29088, з 00 годин 00 хвилин 01 січня 2017 року розпочався другий етап роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) для всіх інших суб’єктів декларування та декларацій (повідомлень), передбачених Законом.
Подання декларацій на першому та другому етапі здійснюється згідно із Законом шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції.
Наголошуємо, що Законом передбачено чотири типи декларацій суб’єкта декларування:
1) щорічна декларація, яка подається у період роботи з 00 годин 00 хвилин 01 січня до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;
2) декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, що подається не пізніше дня такого припинення (припиненням діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави є день видачі трудової книжки суб’єкту декларування, із зазначенням підстав такого припинення). Якщо припинення зазначених функцій відбулось з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше 20 робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення.
Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містять інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації. Якщо суб’єкт декларування звільняється або іншим чином припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, до подання ним щорічної декларації за попередній рік (наприклад, 15 січня 2017 року), то він повинен подати декларацію, яка охоплює період з 01 січня 2016 року до 14 січня 2017 року включно, тобто період, який не був охоплений раніше поданими деклараціями. При цьому щорічна декларація не подається.
Якщо ж суб’єкт декларування припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави, після подання щорічної декларації (наприклад, 15 квітня 2017 року), то подається декларація, що охоплює період з 01 січня до дня перед днем подання декларація (тобто до 14 квітня включно);
3) декларація суб’єкта декларування, який припинив діяльність пов’язану з виконанням функцій держави, що подається до 00 годин 00 хвилин 01 квітня року, наступного за звітним роком, у якому було припинено таку діяльність. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому подається декларація, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року;
4) декларація суб’єкта декларування, який є особою, що претендує на зайняття посад, зазначених у пункті 1, підпункті «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону, що подається до призначення або обрання особи на посаду. Така декларація охоплює звітний рік (період з 01 січня до 31 грудня включно), що передує року, в якому особа подала заяву на зайняття посади (участь у конкурсі), якщо інше не передбачено законодавством, та містить інформацію станом на 31 грудня звітного року.
Відповідальність за несвоєчасне подання Декларації або про неповідомлення/несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни в майновому стані передбачена статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
На офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції розміщено Роз’яснення щодо застосування окремих положень Закону України «Про запобігання корупції» стосовно заходів фінансового контролю, затверджене рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції № 3 від 11.08.2016.
З питань отримання консультацій стосовно заповнення Декларацій державні службовці можуть звертатися до сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (каб. 728 тел.вн. 114 тел. 76 56 84).