“Боротьба з опустелюванням” включає в себе діяльність, яка є частиною -комплексного розвитку земельних ресурсів у посушливих, напівпосушливих і сухих субгумідних районах в інтересах стійкого розвитку і яка спрямована на запобігання і скорочення масштабів деградації земель; відновлення частково деградованих земель та відновлення потерпілих від опустелювання земель.
Ефективними заходами боротьби з опустелюванням, деградацією земель та антропогенним впливом на навколишнє природне середовище являється збільшення лісистості, розробка проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни, а також встановлення водоохоронних зон та прибережних захисних смуг.
Ефективними заходами також являються заходи по збереженню та відтворенню родючості ґрунтів. Так, серед основних заходів є – зменшення розораності земельного фонду, збільшення лісистості території та дотримання екологічних вимог охорони земель при здійсненні землеустрою територій.
Не зайвим буде нагадати землекористувачам, що перед землею у них є обов’язок – зберегти її родючість для нащадків. Дбайливе ставлення до землі потрібно популяризувати. Коли в суспільстві йде мова про споживання екологічно чистої сільськогосподарської продукції – це повинно лише спонукати товаровиробників до збереження родючості ґрунтів.
Питання охорони земель в умовах загострення екологічної ситуації в Україні має стати одним з найважливіших напрямків державної політики, оскільки поліпшення стану землі відкриває значні резерви збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції і забезпечує суттєве оздоровлення екологічних умов життя людини.
Звертаємо Вашу увагу, що об’єктом особливої охорони держави є всі землі в межах території України.