Іноді власникам земельних ділянок чи їх спадкоємцям доводиться зустрічатись із проблемою, пов’язаною з виявленням помилки, допущеної під час виготовлення державного акта на право власності на земельну ділянку. Подальші дії залежать від характеру допущеної помилки у виданому державному акті на право власності на земельну ділянку. Порядок дій закріплений Інструкцією про заповнення бланків державних актів на право власності на земельну ділянку і на право постійного користування земельною ділянкою, затвердженою Наказом Державного комітету України з земельних ресурсів від 22.06.2009 року.
Якщо помилка є орфографічною або технічною, землевласник звертається до відповідного територіального органу Держкомзему із заявою (клопотанням)про видачу нового державного акта. У заяві (клопотанні) відображається суть виявлених помилок.
До заяви (клопотання) додаються:
– копія державного акта,
– копія акта прийому-передачі межових знаків на зберігання;
– копія акта перенесення в натуру (на місцевість) меж охоронних зон, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон і зон особливого режиму використання земель за їх наявності;
– копія документа, на підставі якого набуто право на землю (рішення органу місцевого самоврядування, районної державної адміністрації, договір, свідоцтво про право на спадщину тощо).
Якщо мова йтиме про орфографічну помилку у написанні прізвища, імені, по-батькові, то в такій ситуації потрібно звертатися до суду із заявою про встановлення факту належності вам державного акта як правовстановлюючого документа на земельну ділянку, або ж із позовом про скасування акта та зобов’язання до видачі нового.
Новий державний акт видається протягом 15 робочих днів з дати надходження вищезазначених документів до територіального органу Держкомзему. При видачі нового державного акта державний акт, у якому була допущено помилка, повертається до відповідного територіального органу Держкомзему і вважається зіпсованим.
Крім допущення технічних чи орфографічних помилок в державному акті на право власності на земельну ділянку трапляються також випадки відсутності печатки на ньому, незазначення дати його видачі чи реєстраційного номера в Книзі реєстрації державних актів. Проте, такі помилки не підлягають виправленню в порядку виправлення технічних, а тягнуть за собою недійсність державного акта та необхідність звернення до суду із позовом про визнання права власності на земельну ділянку.
Також типовою стає фактична невідповідність конфігурації земельної ділянки, що полягає у невідповідності розмірів земельної ділянки, які відображені в державному акті, тим, що були виявлені під час проведення нового вимірювання даної земельної ділянки внаслідок складання технічної документації на неї.
Така ситуація може досить часто виникати із державними актами на право приватної власності на землю старого зразка, коли існували ще старі засоби вимірювання земельних ділянок.
В такому випадку потрібно звертатися до суду із позовом про визнання недійсним державного акта та визнання права власності на земельну ділянку в фактичних розмірах.
Зверніть увагу: таке рішення буде винесено за умови, що фактична площа земельної ділянки не більша від вказаної в державному акті, адже виключно у компетенції органів місцевого самоврядування чи районних державних адміністрацій перебуває питання передачі у приватну власність комунальних або державних земель.
Якщо у разі проведення нових обмірів площа ділянки виявиться більшою, суд винесе рішення лише про скасування старого державного акта.
Після винесення відповідного рішення суду необхідно виготовити новий державний акт на право власності на земельну ділянку з вірними розмірами.
У разі відсутності у землевласника (землекористувача) копії акта прийому-передачі межових знаків на зберігання та відсутності такого документа у територіальних органах землевласнику (землекористувачу) для отримання державного акта необхідно замовити виготовлення технічної документації із землеустрою.
В.В. Кифоренко, начальник відділу Держкомзему умісті Очаків Миколаївської області

(Газета "Очаків", 28.09.2012 р.)