Щодо перевірки геодезичних приладів

Повідомляємо вас, що для забезпечення повірки тахеометрів та світловіддальнемірів ДП "Миколаївстандартметрологія" створено польовий лінійний компаратор ПЛК-10. Польовий лінійний компаратор ПЛК-10 має статус робочого еталону ІІ розряду, призначений для зберігання та відображення одиниці довжини понад 24 метри, з похибкою (1+2:S*) мм, де S* – довжина, км.
Згідно статті 20 Закону "Про метрологію і метрологічну діяльність" від 15.06.2004 №1465-IV (далі — Закон), який розповсюджується на центральні і місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства (незалежно від форм власності і виду діяльності), громадян-суб’єктів підприємницької діяльності, що займаються вимірюваннями, результати яких використовуються під час геодезичних робіт, знаходяться у сфері державного метрологічного нагляду. Відповідно, засоби вимірювальної техніки (далі — ЗВТ), які використовуються при проведенні вищеназваних робіт підлягають обов’язковій повірці. До таких ЗВТ відносяться: теодоліти, нівеліри, тахеометри, світловіддалеміри, бусолі, рейки нівелірні, рулетки, далекоміри лазерні.
Повірку геодезичних приладів (тахеометри, світлодальнеміри, теодоліти, нівеліри, рейки нівелірні, рулетки) всіх типів вітчизняного і зарубіжного виробництва проводить ДП "Миколаївстандартметрологія" (м. Миколаїв, вул. 5-а Слобідська, 2-А, тел. 76-90-47, начальник відділу метрологічного забезпечення геометричних вимірювань — Човганська Галина Іванівна).
Звертаю вашу увагу на необхідність своєчасного контролю метрологічних характеристик зазначених засобів вимірювальної техніки відповідно до Закону України "Про метрологію і метрологічну діяльність".
Згідно вимог статті 28 Закону та Порядку складання переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці, затвердженого та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 4 жовтня 2005 р. за №1139/11419, в період з 1 вересня по 1 грудня поточного року, підприємства повинні надати на погодження переліки засобів вимірювальної техніки, які знаходяться в експлуатації, на наступний рік.
Погодження переліків засобів вимірювальної техніки, а також виконання робіт по повірці засобів вимірювальної техніки здійснює ДП "Миколаївстандартметрологія", як територіальний орган Держспоживстандарту України.
Сподіваємось на плідну співпрацю щодо підвищення рівня метрологічного забезпечення на вашому підприємстві.
З повагою,
заступник директора з метрології Ю. О. Шевцов