Згідно з вимогами статті 42 Земельного кодексу України земельні ділянки, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території державної або комунальної власності, надаються в постійне користування підприємствам, установам і організаціям, які здійснюють управління цими будинками.
У разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку відповідна земельна ділянка може передаватися безоплатно у власність або надаватись у користування об’єднанню власників.
Порядок використання земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначається співвласниками.
Розміри та конфігурація земельних ділянок, на яких розташовані багатоквартирні жилі будинки, а також належні до них будівлі, споруди та прибудинкові території, визначаються на підставі відповідної землевпорядної документації.
Відповідно до Закону України “Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку” таким об’єднанням вважається юридична особа, створена власниками для сприяння використання їхнього власного майна та управління, утримання і використання неподільного та загального майна.
Враховуючи вищенаведене, прибудинкова територія багатоквартирних будинків надається у власність або оренду ОСББ як юридичній особі, яка і є представником співвласників багатоквартирного будинку.
Прибудинкова територія багатоквартирних будинків у власність або оренду ОСББ передається на загальних підставах з врахуванням вимог ст. 82 п. 3 ст. 124 та в порядку, встановленому статтею 123 та главою 20 Земельного кодексу України.
Виходячи з викладеного, вважаємо, що надання земельних ділянок у випадках, передбачених статтею 42 Земельного кодексу України, має здійснюватися на загальних підставах та у порядку, передбаченому Земельним кодексом України.
Інформуємо, що земельним законодавством України не передбачено можливості набуття юридичними особами безоплатно (крім певної категорії об’єднань громадян) у власність земельних ділянок із земель державної або комунальної власності).
До того ж частиною 2 статті 42 Земельного кодексу України передбачено у разі приватизації громадянами багатоквартирного жилого будинку.
Таким чином, вважаємо неможливим надання безоплатно у власність земельної ділянки (прибудинкової території) із земель державної та комунальної власності об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку, учасниками якого крім громадян є інші юридичні особи.