До Миколаєва з офіційним візитом прибув Прем’єр-міністр України М. Азаров, члени Уряду та інші офіційні особи, відповідальні за питання профільних сфер народного господарства держави.
Відбулася робоча зустріч столичних високопосадовців з керівництвом облдержадміністрації, Миколаївської міської влади, господарчим, промисловим, суспільно-громадським та адміністративно-політичним активом області. У цьому заході також взяв участь начальник Головного управління Держкомзему у Миколаївській області В. Янчук.
Серед основних питань, порушених в ході зустрічі, особливу увагу учасників було акцентовано на проблеми аграрного сектору Миколаївщини в цілому та земельної сфери зокрема.
За підсумками їх детального розгляду і конструктивного обговорення, Прем’єр-міністру було підготовлено та передано низку пропозицій, що, на думку фахівців сфери землевпорядкування та землеустрою, покликані активізувати діалог суб’єктів сфери земельних відносин Миколаївщини, сприятимуть захисту їх інтересів, підвищать цінність землі як одного з основних засобів капітального виробництва.
Так, на території України і Миколаївської області унеможливлена передача в оренду суб’єктам господарювання земель сільськогосподарського призначення, оскільки земельні ділянки державної чи комунальної власності, або права на них (оренда, суперфіцій, емфітевзис), у тому числі з розташованими на них об’єктами нерухомого майна державної або комунальної власності, підлягають продажу окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах); також не передбачено випадків передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення без проведення земельних торгів (аукціону). Водночас, Земельним кодексом України визначено, що "земельні торги проводяться у порядку, встановленому законом", який до цього часу ще не прийнято, а Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2010 №805 врегульовано тільки порядок продажу на земельних торгах у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення. Ці стримувальні фактори мають наслідком невикористання лише на території Миколаївської області 29,6 тис. га ріллі та 145,8 тис. га пасовищ за станом на 01.10.2010, а прогнозована сума втрат надходжень до відповідних бюджетів в межах області складає близько 8 млн грн. при розмірі орендної плати 3% від грошової оцінки земельних ділянок.
Зважаючи на такий стан речей, доцільним є врегулювання на законодавчому рівні питання передачі в оренду земель сільськогосподарського призначення без проведення земельних торгів (аукціону) шляхом доповнення частини 2 статті 134 Земельного кодексу України пунктом наступного змісту: "передачі в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення".
Крім того, у Миколаївській області налічується 45,7 тис. га земель Міністерства оборони України, в тому числі земель сільськогосподарського призначення 16,6 тис. га.
За підсумками перевірки дотримання вимог земельного законодавства при вилученні, наданні та використанні земель Міністерства оборони та Збройних сил України, законності використання земель Міністерства оборони та Збройних сил України за станом на 01.10.2010 виявлено 3 порушення земельного законодавства на загальній площі 5,2 тис. га: використання земельних ділянок без правовстановлюючих документів; укладання угод про сумісну діяльність з товаровиробниками для вирощування сільськогосподарської продукції, які не погоджені з райдержадміністраціями; самовільні зайняття земельних ділянок. Всі матеріали направлені до відповідних правоохоронних органів для реагування.
Відзначено також, що для зняття соціальної напруги серед населення потребує вирішення питання вилучення із земель Міністерства оборони України не менше 2,5 тис. га сільськогосподарських угідь Широколанівського полігону для забезпечення правом на землю та виходячи з норм землезабезпечення жителів села Тронка, мешканці якого – військовослужбовці полігону та пенсіонери з їх числа, працівники військового радгоспу "Таврійський" тощо. Ці землі використовувалися з порушенням чинного законодавства, внаслідок чого жителі села залишилися без роботи і без землі.
Вирішення цього питання можливе шляхом передачі земель частини Міноборони до земель запасу та створення сільськогосподарського кооперативу на орендованих землях запасу, після чого у громадян – працівників новоствореного підприємства виникне право на приватизацію земельної ділянки. Однак державною владою на місцях вичерпані можливості конструктивного діалогу з представниками Міністерства оборони в рамках чинного земельного законодавства, і тому вирішення цієї проблеми можливе лише шляхом внесення змін до Закону України "Про використання земель оборони" та до глави 13 Земельного кодексу України в частині спрощення процедури передачі, або можливості примусового вилучення земель оборони, які використовуються неефективно, не за цільовим призначенням та нераціонально до земель державної чи комунальної власності.
Наостанок, було піднято питання земельної сфери обласного центру. В Миколаєві розпочато роботи за участю Миколаївського міського голови В. Чайки, академіка Української академії аграрних наук Л. Новаковського та провідних фахівців області й міста, спрямовані на формування земель територіальної громади Миколаєва.
Протягом 2009 року розроблена і затверджена "Концепція формування земель комунальної власності територіальної громади м. Миколаєва", що передбачає розподіл земель за формами власності у співвідношенні:
– 38,4% – землі комунальної власності;
– 40,6% – землі державної власності;
– 21,0% – землі приватної власності;
що для територіальної громади є економічно невиправданим, оскільки до земель комунальної власності, згідно з чинним законодавством, не віднесені землі таких суб’єктів:
– господарські товариства з частками держави у статутних фондах;
– об’єкти незавершеного будівництва та законсервовані об’єкти;
– землі водного фонду (Бузький лиман).
Робочою групою за участю академіка УААН Л. Новаковського розроблений законопроект №6487 від 04.06.2010 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку розмежування земель державної та комунальної власності)". Цей закон забезпечить не тільки збільшення питомої ваги земель комунальної власності, а і зменшить вартість землевпорядних робіт по розмежуванню земель на території України на 350 млн грн.
З точки зору миколаївської громади цей законопроект забезпечує низку економічних переваг:
– доведе питому вагу земель комунальної власності у місті Миколаєві до 65,7% а державної – до 13,3%;
– до місцевого бюджету додатково надходитиме: при орендних відносинах — 11,4 млн грн. щороку, в разі продажу земель – 1 млрд грн. одноразово.
Зважаючи на це, до керівника Уряду звернулися з проханням підтримати законопроект №6487 від 04.06.2010 року "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо спрощення порядку розмежування земель державної та комунальної власності)".
Вирішення цих питань відтепер перебуває на персональному контролі Прем’єр-міністра України М. Азарова. Його професіоналізм у економічних питаннях, досвід практичного втілення в життя проектів і планів соціального розвитку вселяє надію у те, що незабаром порушені перед ним проблеми будуть вирішені на благо місцевих громад, держави і суспільства.