ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
Держкомзему у Миколаївській
області від 21.02.2011 № 20-в

ПЛАН

заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь в апараті Головного управління, управліннях (відділах) Держкомзему у містах і районах Миколаївської області

на 2011 рік

№ з/п Зміст заходів Термін виконання Відповідальні за виконання
1. Розробити та затвердити План заходів щодо попередження та профілактики корупційних діянь, що підлягають здійсненню в 2011 році. До 25 лютого Начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
2. Забезпечити якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, а також об’єктивну щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов’язків і завдань, періодичну ротацію На протязі 2011 року Управління справами та кадрової роботи Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
3. Забезпечити подання державними службовцями апарату Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, управліннями та відділами Держкомзему у та районах Миколаївської області за місцем роботи (служби) декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік за формою, затвердженою Міністерством фінансів України спільно з Міністерством юстиції України До 15.04.2011 Управління справами та кадрової роботи Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
4. Забезпечити включення до плану роботи колегії Головного управління Держкомзему у Миколаївські області на 2011 рік розгляд питання щодо запобігання та протидії корупції Квітень 2011 року Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області
5. Забезпечити попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені законодавством з питань державної служби На протязі 2011 року Управління справами та кадрової роботи Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
6. Забезпечити якісне функціонування інформаційної сторінки на офіційних веб-сайтах Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області, з метою інформування громадськості про розроблені нормативно–правові документи та вжиті заходи щодо боротьби з корупцією, запобігання її виникненню На протязі 2011 року Сектор взаємодії із засобами масової інформації та зв’язків з громадськістю Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
7. Передбачити у навчальних планах підвищення кваліфікації працівників Головного управління Держкомзему у Миколаївській області управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області на 2011 рік питання дотримання антикорупційного законодавства, забезпечення дотримання Загальних правил поведінки державних службовців На протязі 2011 року Управління справами та кадрової роботи Головного управління Держкомзему у Миколаївській області
8. Узагальнювати практику реагування на корупційні діяння та пов’язані з ними правопорушення, скоєні державними службовцями Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області. Проводити аналіз щодо реагування на корупційні правопорушення, додержання порядку притягнення до відповідальності керівників різних рівнів за вчинення корупційних діянь їх підлеглими працівниками та невжиття заходів щодо запобігання подібних випадків До 15 січня та до 15 липня Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області
До 15 грудня та до 15 червня Начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
9. Забезпечити своєчасне подання до Державного комітету України із земельних ресурсів аналітичної інформації про виконання вимог нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції До 15 січня та 15 липня Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області
10. Продовжити співпрацю з правоохоронними органами у сфері боротьби з корупцією, вживати заходів реагування на випадки порушення чинного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов’язків На протязі 2011 року Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
11. У випадку отримання інформації щодо одержання державними службовцями в системі Держкомзему незаконних пільг та переваг проводити службові розслідування (перевірки) На протязі 2011 року Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
12. Забезпечити обов’язкове та першочергове проведення перевірок за зверненнями правоохоронних органів у територіальних органах Держкомзему у Миколаївській області На протязі 2011 року Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
13. Забезпечити вжиття заходів щодо припинення державної служби працівниками, визнаними винними у вчиненні корупційних діянь та щодо яких набрали законної сили відповідні рішення судів Невідкладно (при отриманні відповідних постанов, рішень, подань правоохоронних органів, тощо) Управління справами та кадрової роботи Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
14. Забезпечити подання до Управління внутрішніх розслідувань Держкомзему звітної інформації щодо показників роботи з питань запобіганння протидії корупції (постанова КМУ від 08.12.2009 №1422) Щомісяця до 1-го числа наступного місяця Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області
15. Забезпечити подання до Управління внутрішніх розслідувань Держкомзему звітної інформації про заходи, вжиті за результатами розгляду звернень підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців, органів місцевого самоврядування і громадян щодо фактів корупції (постанова КМУ від 08.12.2009 №1338) Щомісяця до 5-го числа наступного місяця Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області
16. Забезпечити здійснення обліку працівників апарату Головного управління Держкомзему, управлінь та відділів у містах і районах Миколаївської області, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень (постанова КМУ від 08.12.2009 №1422) На протязі 2011 року Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області
17. Забезпечити складання Графіку проведення внутрішніх навчань працівників Головного управління Держкомзему, управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області з питань запобігання та протидії корупції на 2011 рік, а також їх проведення Лютий 2011 року
Згідно з Графіком
Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області
18. Забезпечити доведення до відома працівників Головного управління Держкомзему, управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області інформації щодо змін в антикорупційному законодавстві На протязі 2011 року Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
19. Забезпечити усунення у роботі конфлікту інтересів, а в разі необхідності – внесення вмотивованих пропозицій керівництву відповідно Держкомзему та Головного управління Держкомзему у Миколаївській області. На протязі 2011 року Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, управління справами та кадрової роботи Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
20. З огляду на структурні зміни, вжити заходів щодо розроблення реєстру посад працівників Головного управління Держкомзему, управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області з найбільш високим ризиком корупційних проявів та подання його до Управління внутрішніх розслідувань Держкомзему для розгляду та узагальнення До 11.03.2011 Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області, начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
21. Забезпечити невідкладне надсилання до Головного управління Держкомзему у Миколаївській області термінових повідомлень про факти із ознаками правопорушень та злочинів, які вчиняються працівниками територіальних органів Держкомзему (наказ Головного управління Держкомзему у Миколаївській області від 25.02.2010 №19-в) Протягом 3-х годин після отримання відповідної інформації Начальники управлінь та відділів Держкомзему у містах і районах Миколаївської області
22. Забезпечити невідкладне надсилання до Держкомзему термінових повідомлень про факти із ознаками правопорушень та злочинів, які вчиняються працівниками територіальних органів Держкомзему (наказ Держкомзему від 24.02.2010 №197) Протягом 3-х годин після отримання відповідної інформації Контрольно-ревізійний сектор Головного управління Держкомзему у Миколаївській області

Провідний спеціаліст
контрольно-ревізійного сектору Д. В. Корнукій