Повідомлення

про оприлюднення проекту регуляторного акта — “Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області”

Розробник — головне управління Держкомзему у Миколаївській області.

Прийняття проекту регуляторного акту “Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області” врегулює порядок проведення земельних торгів (аукціонів) з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області та організації аукціонної діяльності на ринку земель до прийняття Закону України “Про ринок земель” або ж Порядку проведення земельних аукціонів.

Аналіз регуляторного впливу проекту регуляторного акту “Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області” розміщено на інтернет-віснику Миколаївської облдержадміністрації та Головного управління Держкомзему у Миколаївській області.

Строк приймання пропозицій та зауважень до проекту регуляторного акта становить 2 місяці з дня оприлюднення проекту регуляторного акта та аналізу його регуляторного впливу. Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта та аналізу регуляторного впливу просимо надавати в письмовій формі поштовою адресою: головне управління Держкомзему у Миколаївській області, м. Миколаїв, проспект Миру, 34 та юридичний відділ апарату облдержадміністрації, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22.

Пропозиції та зауваження також можна надсилати на адресу представництва Держкомпідприємництва України в Миколаївській області: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, к. 174.

Рішення (проект)

Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області

Відповідно статті 124, 134 Земельного кодексу України та на підставі пункту 21 частини першої статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, обласна рада вирішила:

   1. Затвердити Тимчасовий порядк проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області (додається).
   2. Рекомендувати Миколаївській облдержадміністрації та райдержадміністраціям для проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду керуватись даним Тимчасовим положенням.
   3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань аграрної політики, земельних відносин, сільського будівництва та соціального розвитку села.

Аналіз

регуляторного впливу проекту регуляторного акту “Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області”

   1. Визначення та аналіз проблем, які пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Законами України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України” №309 від 03.06.08 та “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву” №509 від 16.09.08 (чинний з 14.10.08) до Земельного кодексу України внесено зміни згідно з якими набуття права оренди та продаж вільних земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, здійснюється виключно на аукціонах, крім випадків встановлених статтею 134 Земельного кодексу України.

На сьогоднішній день питання проведення земельних аукціонів з продажу земельних ділянок або прав на них залишається неврегульованим.

Цивільним кодексом визначені відповідні положення щодо проведення торгів (ст. 591). Законом України “Про іпотеку” (ст. 43-48) визначено порядок підготовки проведення прилюдних торгів та встановлення початкової ціни продажу тощо.

Зазначені положення законодавства України регулюють загальні правила проведення земельних торгів, але не встановлюють системну послідовність їх здійснення.

Таким чином, складається ситуація, коли місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування – розпорядники земельних ділянок державної та комунальної власності, керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування” та “Про місцеві державні адміністрації” власними нормативно-правовими документами встановлюють автономні правила проведення земельних торгів. Зазначені документи визначають різні механізми набуття права власності або права оренди земельних ділянок на торгах. Відсутність способу формування стартової ціни, критерію визначення переможців, ролі спеціалізованих організацій – організаторів тощо, в свою чергу дає можливість визнати земельні торги недійсними. Прийняття проекту регуляторного акту “Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області” врегулює порядок проведення земельних аукціонів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду та організації аукціонної діяльності на ринку земель до прийняття Закону України “Про ринок земель” або ж Порядку проведення земельних аукціонів в межах Миколаївської області.

   1. Цілі державного регулювання

Метою державного регулювання є визначення правових та організаційних основ проведення земельних аукціонів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду.

   1. Способи досягнення зазначених цілей

Послідовність проведення земельних аукціонів не врегульоване жодним нормативно-правовим актом, прийняття регуляторного акту “Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області” дозволить врегулювати зазначене питання.

4.Механізм розв’язанні проблеми і відповідні заходи.

Для розв’язання проблеми пропонується прийняти регуляторний акт “Про затвердження Тимчасового порядку проведення земельних торгів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області”

5. Можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

Реалізація регуляторного акта дозволить врегулювати порядок проведення земельних аукціонів з продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду у Миколаївській області та організувати аукціонну діяльність на ринку земель.

   1. Очікувані результати прийняття акта

Прийняття акта забезпечить вдосконалення інфраструктури ринку земель та його прозорості, сприятиме ціноутворенню на цьому ринку та залученню додаткових коштів до Державного та місцевих бюджетів від продажу вільних земельних ділянок та права на їх оренду по Миколаївській області

Строк дії акта

Строк дії акта обмежений прийняттям Закону України “Про ринок земель” або ж Порядку проведення земельних аукціонів.

8. Показники результативності акта

Додаткові надходження коштів до Державного та місцевих бюджетів України від продажу права на оренду земельних ділянок.

   1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Відстеження результативності акта здійснюється при аналізі оперативної інформації про продаж вільних земельних ділянок державної та комунальної власності та права на їх оренду відповідно до чинного законодавства.

Фінансовий результат від дії розпорядження аналізуватиметься за підсумками 2011 року.

Начальник Головного управління

Держкомзему у Миколаївській області В.П.Янчук