Із метою виконання доручення Президента України від 15 липня 2011 року щодо проведення масштабної кампанії з роз’яснення цілей земельної реформи, державної політики у сфері захисту конституційного права власності на землю та здійснення інформаційного супроводу проекту Закону України “Про ринок земель”, 18 жовтня відбулася зустріч з теми «Запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення — потужний імпульс для розвитку вітчизняної економіки» за участю заступника начальника Головного управління Держкомзему у Миколаївській області В. Е. Туміловича, голови райдержадміністрації В. М. Сербіна, міського і сільських голів та землевпорядників, начальників відділів Держкомзему, начальників управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій, голів фермерських господарств, керівників приватних сільгосппідприємств та землевласників Новобузького, Баштанського та Казанківського районів.
Відкриваючи зустріч, голова райдержадміністрації В. М. Сербін зазначив, що обговорення проекту Закону України «Про ринок земель» і внесення до нього пропозицій має велике значення, бо ж прийняття відповідного закону повинно стати головним кроком на шляху визначення організаційно-правового механізму запровадження ринкового оборогу земель сільгосппризначення, запобігання обезземеленню селян, підвищення ліквідності землі як економічного активу, визначення порядку проведення земельних торгів.
Віктор Миколайович акцентував на тому, що селяни тривалий час були позбавлені найголовнішого права — розпоряджатися своєю власністю — землею. Багато з них пішли з життя, так і не скориставшись економічними перевагами володіння землею. Проте кожен власник земельної ділянки повинен мати право на власний розсуд розпоряджатися своєю землею. Вирішити це питання і покликана земельна реформа.
Із доповіддю про напрями реформування земельних ділянок на ринкових засадах виступив заступник начальника Головного управління Держкомзему в Миколаївській області В. Е. Тумілович. Віктор Едмундович повідомив, що реформування земельних відносин і заснована на ньому перебудова всій системи організації аграрного виробництва мають особливе значення як щодо створення умов потужного ресурсу зростання національної економіки, так і щодо поліпшення умов життя і праці населення.
Для виконання завдань земельного реформування необхідно визнати аграрний сектор економіки одним із найважливіших пріоритетів і провести системну реформу аграрних відносин в державі
Реформування та сталий розвиток земельних відносин потребують прийняття важливих документів, які б визначили конкретні заходи з реалізації стратегічних цілей земельної реформи щодо розвитку земельних відносин, використання та охорони земель.
В. Е. Тумілович прокоментував із допомогою слайдів систему становлення ринку земель сільгосппризначення в Україні, Миколаївській області в розрізі районів, крім того зупинився на змінах, тенденціях та світовому досвіді у сфері земельних відносин.
Звернувшись до учасників зустрічі, начальник відділу Держкомзему у Новобузькому районі І. М. Воротинцсва, зокрема, сказала, що у Парламенті зареєстровано один із найважливіших законопроектів для завершення земельної реформи — «Про ринок земель». Із його прийняттям реалізується конституційне право громадян розпоряджатися землею як своєю власністю. Цей закон дасть могутній поштовх для розвитку вітчизняного агропромислового комплексу.
Нині проводиться широкомасштабна роз’яснювальна робота щодо ключових моментів законопроекту. Дуже важливо донести до кожного громадянина (селянина) правдиву інформацію щодо переваг та перспектив земельного ринку і врахувати інтереси всіх суб’єктів ринку.
За підсумками розширеного засідання Штабу з проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи стосовно запровадження ринку земель сільгосппризначення, яке відбулося під головуванням голови Держземагентства С. М. Тимченка, доручено під час проведення зустрічей з теми «Запровадження ринку земель сільськогосподарського призначення — потужний імпульс для розвитку вітчизняної економіки» обговорити пропозиції, які надійшли від Асоціації фермерів та приватних землевласників України.
Інна Миколаївна ознайомила присутніх із пропозиціями землевласників Миколаївщини до законопроекту «Про ринок земель», які передбачають на законодавчому рівні наступне:
– з метою недопущення масового продажу земель збільшити розмір орендної плати до 4,5% від нормативної грошової оцінки земельних ділянок для створення економічних переваг у володінні землею;
– при продажу земельних ділянок сільгосппризначення державної та комунальної власності надавати перевагу місцевим товаровиробникам;
– для забезпечення здорової конкуренції встановити обмеження щодо кількості землевласників біля одного населеного пункту— не менше 3 осіб;
– внести зміни до нормативних актів, які регулюють зарахування державного мита до бюджету, а саме: передбачити у разі продажу земельної ділянки надходження державного мита до місцевих бюджетів за місцем розташування земельної ділянки;
– дозволити продаж земельних ділянок сільгосппризначення усіх форм власності в першу чергу тим громадянам, які пропрацювали на землі 5 років і більше й займалися виробництвом сільгосппродукції;
– перші три роки після відміни мораторію на продаж земель сільгосппризначення дозволити купувати земельні ділянки сільгосппризначення лише державі;
– зобов’язати власників використовувати земельні ділянки сільгосппризначення відповідно до Проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозмін та впорядкування угідь, тим самим забезпечивши здійснення організації сільгоспвиробництва і впорядкування сільгоспугідь у межах землеволодінь та землекористувань для ефективного ведення сільгоспвиробництва, раціонального використання та охорони земель, створення сприятливого екологічного середовища і покращення природних ландшафтів.
Актуальними є також пропозиції Асоціації фермерів та приватних землевласників України щодо змін до законопроекту “Про ринок земель”. Деякі з них було озвучено. Що ж пропонувалося?
Частину 3 статті 15 “обмеження щодо граничних площ земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва викласти в наступній редакції: “Гранична максимальна площа земельних ділянок для ведення товарного сільськогосподарського виробництва у приватній власності однієї особи у разі розташування їх у різних природно-сільськогосподарських зонах (гірських областях) в цілому не може перевищувати 100 гектарів.
Статтю 130 Земельного кодексу України викласти у такій редакції: “1. Покупцями земельних ділянок сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва можуть бути:
а) громадяни України;
б) фермерські господарства, створені відповідно до закону до 1 січня 2011 року або які ведуть господарську діяльність не менше п’яти років,
в) держава в особі центрального органу виконавчої влади з питань земельних ресурсів чи територіальні громади в особі відповідних органів місцевого самоврядування».
В частині ІІ розділу V законопроекту “Прикінцеві положення” частину першу статті 408 Цивільного кодексу України залишити у попередній редакції: «1. Строк договору про надання права користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб встановлюється договором і для земельних ділянок державної або комунальної власності не може перевищувати 50 років».
Не встановлювати мінімальний строк оренди земель сільгосппризначення 20 років.
В частині II розділу V законопроекту «Прикінцеві положення» «Зміни до статті 13 Закону України «Про фермерське господарство» зміни не вносити, залишивши його в попередній редакції, а саме: «4. Громадяни України, які до 1 січня 2002 року отримали в постійне користування або оренду земельні ділянки для ведення фермерського господарства, мають переважне право на придбання (викуп) земельних ділянок розміром до 100 гектарів сільськогосподарських угідь, у тому числі до 50 гектарів ріллі, у власність з розстрочкою платежу до 20 років».
В обговоренні законопроекту взяли активну участь учасники зустрічі. Зокрема, свої думки та пропозиції висловили: голова ФГ «Добробут» Д. В. Зайченко, голова ФГ «Агро-1» Д. О. Герасименко, Баратівський сільський голова Ю. І. Солодухін, директор ПОСП «Єдність» В. П. Микулянець, підприємець О. М. Воротинцев, голова ФГ «Біотоп» Ю. І. Дубовий, голова ФГ В. Г. Бортик та інші.
Наприклад, голова ФГ «Агро-1» Д. О. Герасименко висловив такі пропозиції: по- перше, першочергове право для отримання земельних ділянок у власність надати не державі, як вказано в законопроекті, а сільгоспвиробникам, які проживають на даній місцевості, а по-друге, гранично максимальні площі земельних ділянок для ведення товарного сільгоспвиробництва у приватній власності однієї особи у Південному регіоні зменшити із запропонованих 2100 га до 500-1000 га.
Баратівський сільський голова Ю. І. Солодухін пропонував передбачити у разі продажу земельних ділянок надходження державного мита до місцевих бюджетів за місцем розташування земельних ділянок.
Директор ПОСП “Єдність” В. П. Микулянець висловив пропозицію врегулювати питання використання земельних ділянок при консолідації земель та реєструвати договори оренди по державних актах без кадастрових номерів.
Фермер В. Г. Бортник вніс пропозицію не приймати законопроект “Про ринок земель” до врегулювання на законодавчому рівні видачі державних актів та реєстрації договорів оренди.
Заступник начальника Головного управління Держкомзему в Миколаївській області В. Е. Тумілович та голова райдержадміністрації В. М. Сербін відповіли на різноманітні запитання присутніх, повідомивши, що всі їх пропозиції та зауваження будуть передані в Держземагентство України для їх вивчення під час доопрацювання законопроекту “Про ринок земель”.
Підбиваючи підсумки зустрічі голова райдержадміністрації В. М. Сербін сказав, що прийняття зазначеного законопроекту є однією з умов для зняття мораторію на продаж земельних ділянок сільгосппризначення, а значить — надання можливості громадянам у повній мірі реалізувати конституційне право на землю в частині вільного розпорядження земельною власністю.
Така зустріч вкотре підтвердила, що аграрії району не байдужі до проведення земельної реформи, беруть активну участь у її обговоренні та вносять актуальні пропозиції, дбаючи про майбутнє: як власне, так і багатьох землекористувачів, інтереси яких вони представляють.
Андрій Момотенко

(Газета "Вперед", 25.10.2011 р.)