Розвиток різних форм власності, господарювання на землі без суворого державного екологічного контролю, брак відповідних законів призвели до споживацького ставлення до землі. Та нарешті прогалина у законодавстві заповнена. Внесені зміни до Земельного кодексу та Кодексу України про адміністративні правопорушення, до ЗУ “Про охорону земель”, “Про землеустрій”.
Віднині земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільгоспвиробництва повинні використовуватися відповідно до розроблених і затверджених в установленому порядку проектів землеустрою, які забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни, впорядкування угідь та передбачають заходи з охорони земель.
На період до 1 січня 2015 року вимога закону про наявність такого проекту землеустрою розповсюджується тільки на тих власників та землекористувачів, які використовують земельні ділянки загальною площею більше, ніж 100 га. Після 1 січня 2015 року — на всіх без винятку власників і землекористувачів, які ведуть товарне виробництво.
У проекті землеустрою повинні міститися нормативи оптимального співвідношення культур у сівозмінах, що визначають структуру посівних площ для певного природно-сільськогосподарського регіону та перелік установлених культур для вирощування. Вищеназвані нормативи затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 11 лютого 2010 №164. Згідно з цим документом допустима періодичність вирощування культури на одному й тому ж полі становить:
– для озимих жита і ячменю, ячменю ярого, вівса, гречки — не менше, ніж через рік;
– для пшениці озимої, картоплі, проса — не менше, ніж через два роки;
– для кукурудзи у сівозміні або на тимчасово виведеному із сівозмін полі — протягом двох-трьох років поспіль;
– для соняшнику — не менше, ніж через сім років.
За невиконання вимог закону про наявність проекту землеустрою з 2013 року діятиме ст. 55 КупАП, яка передбачає притягання до адміністративної відповідальності осіб:
– які використовують земельні ділянки сільськогосподарського призначення для ведення товарного сільськогосподарського виробництва без затверджених проектів землеустрою, з накладенням штрафу на громадян від 50 до 10 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
– які використовують такі земельні ділянки з відхиленням від затверджених проектів землеустрою, з накладенням штрафу на громадян від п’яти до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб — від 15 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

В. Шпилевий
заступник начальника управління агропромислового розвитку райдержадміністрації


(Газета "Промінь", 09.11.2013 р.)