Відповідно до вимог статті 13 Закону України "Про оцінку земель" для визначення розміру земельного податку, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, визначення втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва є обов’язковим проведення нормативної грошової оцінки земель.
В основі грошової оцінки земель населених пунктів району є капіталізація рентного доходу, що виникає завдяки місцю розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштуванню його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель.
Нормативна грошова оцінка земель, розташованих у межах населених пунктів, незалежно від їх цільового призначення, згідно статті 18 Закону України "Про оцінку земель", проводиться не рідше ніж один раз на 5-7 років. Отже, відповідно до чинного законодавства, термін дії нормативної грошової оцінки земель населених пунктів не може бути більший 7 років. Після закінчення терміну дії, існуюча нормативна грошова оцінка земель населених пунктів перестає відповідати нормам і вимогам економічного регулювання земельних відносин, пов’язаних з процесом оцінки земель. Тому, періодичність проведення нормативної грошової оцінки земель повинна відповідати вимогам Закону України "Про оцінку земель".
Нормативна грошова оцінка окремої земельної ділянки в межах населеного пункту оформляється як витяг з нормативної грошової оцінки земель населеного пункту, що неможливо виконати без її проведення.

В. Іванчук,
начальник відділу Держкомзему у Миколаївському районі

(Газета "Маяк", 07.08.2010 р.)