Одним з найбільш актуальних моментів у сфері земельних відносин Миколаївщини є питання розміру орендної плати за землю, оскільки тут під гострим кутом перетинаються інтереси переважної більшості суб’єктів земельних відносин. Так, власники земельних ділянок, які здають свої наділи в оренду, зацікавлені в отримані якнайбільшого прибутку за свою землю. Водночас, орендатори навпаки, прагнуть встановити якнайменшу ставку орендної плати.
Погодити ці суперечності був покликаний Указ Президента України №725/2008 від 19.08.2008 "Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)", яким передбачено встановлення розміру орендної плати у розмірі не менше 3 відсотків від нормативної грошової оцінки землі.
Цей документ відіграв конструктивну роль — так, за станом на 01.10.10 із загальної кількості 149 447 договорів оренди земельних ділянок (паїв) укладено 143 223 договори оренди та додаткових угод до договорів оренди з орендною ставкою не менше 3% вартості земельної ділянки (паю) або 95,8%, з яких зареєстровано 59 382 або 37,4% від загальної кількості договорів оренди.
Одначе у середньо- та довгостроковій перспективі виявилися неприємні "підводні камені", що мають істотний потенційний соціально-економічний вплив на основних гравців земельного ринку. На Миколаївщині земля перебуває не лише у приватній власності — є ще землі державної та комунальної форм власності.
Згаданий же Указ охоплював лише земельні наділи приватних осіб. Завдяки цьому сформувалися "ножиці" розміру орендної плати — за орендовані приватні землі власник отримував доходи у розмірі не менше 3 відсотків від нормативної грошової оцінки, в той час як власник орендованих земель державної та комунальної форм власності — держава та місцеві громади — могли отримувати прибутки і в розмірі менше 3 відсотків від нормативно-грошової оцінки.
Це вочевидь зменшувало надходження до бюджетів усіх рівнів, ставлячи під загрозу перспективи виконання програм соціально-економічного спрямування територіальних громад області. Необхідність вирівнювання паритету розміру орендної плати, збалансування економічного ефекту землі як одного з основних засобів виробництва, а також питання захисту принципів вільної конкуренції на ринку землі стали підставою ініціювання з боку Головного управління Держкомзему у Миколаївській області листа Прем’єр-міністру України М. Азарову "Про внесення змін до Закону України «Про оренду землі»". Керівника Уряду проінформовано про стан справ у питанні оплати за оренду землі; про законодавчі ініціативи, доцільні для вжиття в рамках регулювання цих відносин, а також позицію Державного комітету України із земельних ресурсів, Міністерства фінансів та Міністерства аграрної політики України.
Очікується, що цей документ матиме належний ефект у вигляді імплементації необхідних законодавчих ініціатив у нормативно-правові акти нашої держави.


Прем’єр-міністру України

Азарову М. Я.

Про внесення змін до Закону України
«Про оренду землі»

Шановний Миколо Яновичу!

Закон України «Про оренду землі» та Указ Президента України від 19.08.2008 №725/2008 "Про невідкладні заходи щодо захисту власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)" формують на своїх засадах нерівні стартові умови у встановленні розміру орендної плати за одинакові сільськогосподарські угіддя, які належать різним суб’єктам права власності, що порушує вимоги Конституції України, де в частині 4 статті 13 зазначено, що усі суб’єкти права власності рівні перед законом.
З огляду на невідповідність Конституції України вимог зазначених нормативно-правових актів та з метою законодавчого забезпечення економічної та соціальної справедливості при сплаті орендної плати за землі усіх форм власності листом облдержадміністрації від 30.04.2010 №918/18-05-3/6-10 Кабінету Міністрів України було запропоновано, як суб’єкту законодавчої ініціативи, розглянути питання щодо внесення до Верховної Ради України таких пропозицій:
доповнити частину 4 статті 21 Закону України «Про оренду землі» пунктом 3 такого змісту: "для земель сільськогосподарського призначення (ріллі) не менше 3 відсотків від їх нормативної грошової оцінки";
доповнити пункт 2 Розділу VII "Прикінцеві положення" Закону України «Про оренду землі» абзацом такого змісту: "забезпечити приведення у відповідність з вимогами цього Закону договори оренди земельних ділянок державної або комунальної власності".
Згідно з пропозицією облдержадміністрації Кабінетом Міністрів України від 25.05.2010 №25004/1/1-10 доручено Держкомзему, Мінфіну та Мінагрополітики розглянути порушене питання, внести у разі потреби в установленому порядку узгоджені пропозиції і про результати поінформувати облдержадміністрацію.
На виконання доручення у своєму листі від 21.06.2010 №11857/22/6-10 Держкомзем зазначив, що Держкомзем, Мінфін та Мінагрополітики не підтримують пропозицію щодо внесення відповідних змін до Закону України «Про оренду землі» та пропонують вирішувати питання встановлення ставки орендної плати в рамках чинного законодавства.
Разом з цим Держкомзем констатує, що при встановленні орендної плати за земельні ділянки сільськогосподарського призначення державної або комунальної власності відповідні органи місцевого самоврядування або органи виконавчої влади можуть використовувати різні критерії встановлення орендної плати, враховуючи цільове призначення та функціональне використання земельної ділянки, її місце розташування, термін дії договору оренди, існуючі обмеження і обтяження щодо використання земельної ділянки тощо.
З огляду на викладене, вважаємо, що такі законодавчі засади зумовлюють до корупції у регулюванні земельних відносин і згубно впливають на наповнення місцевих і державного бюджетів.