З метою визначення процедури підготовки, організації та проведення земельних торгів у формі аукціону для продажу вільних від забудови земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної та комунальної власності (прав на земельні ділянки), Кабінетом Міністрів України 2 вересня цього року прийнято постанову №805, якою затверджено Порядок продажу у 2010 році земельних ділянок несільськогосподарського призначення на земельних торгах.
Аукціон – форма проведення земельних торгів, за якою об’єкт торгів (лот) продається учаснику, що запропонував за нього найвищу ціну, зафіксовану в ході проведення торгів ліцитатором.
Об’єктом земельних торгів, сформованим у лот, можуть бути: земельні ділянки державної або комунальної власності відповідного цільового призначення та функціонального використання;
– право оренди земельної ділянки або право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій).
Організатором аукціону є орган місцевого самоврядування, орган виконавчої влади, який прийняв рішення про продаж земельної ділянки або права на неї на земельних торгах. Виконавцем є юридична особа, яка має ліцензію на проведення земельних торгів, визначена організатором відповідно до законодавства на конкурсних засадах та уклала з організатором договір про проведення продажу об’єкта торгів на аукціоні. Аукціон проводиться виконавцем на підставі договору з організатором. Виконавець протягом п’яти днів після укладання зазначеного договору та отримання матеріалів на лот публікує в офіційних засобах масової інформації оголошення із зазначенням дати проведення аукціонів та переліку лотів.
Особа, що бажає взяти участь в аукціоні, подає виконавцю: заяву про участь в аукціоні (не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення), в якій, зокрема, зазначається, що вона надає згоду на умови повернення реєстраційних та гарантійних внесків;
– копію установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір, положення), ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів (для фізичних осіб);
– документи, що підтверджують сплату реєстраційного та гарантійного внесків (копії розрахункових документів, виписки з рахунків),
Представник юридичної особи подає крім зазначених документів відповідне доручення та копію свого паспорта. Представник виконавця приймає документи та видає довідку про отримання документів із зазначенням їх переліку. Інформація про особу учасника, що міститься в поданих ним документах, не підлягає розголошенню, крім випадків, установлених законом. Представник виконавця протягом однієї доби після отримання документів проводить перевірку з метою встановлення відсутності правових обмежень для придбання відповідного лота в особи, що виявила бажання взяти участь в аукціоні, записує в книгу реєстрації учасників порядковий номер учасників і номер лота, який він виявив бажання придбати.
Крім того, в книзі зазначається: – для фізичних осіб – прізвище, ім’я та по батькові, серія та номер паспорта, зареєстроване місцепроживання та ідентифікаційний номер у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов’язкових платежів (за наявності). Для іноземців та осіб без громадянства – громадянство, прізвище, ім’я та по батькові (за наявності), постійне місце проживання за межами України;
– для юридичних осіб-резидентів – найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код згідно з ЄДРПОУ;
– для іноземних юридичних осіб – місцезнаходження та держава, в якій зареєстрована така юридична особа.
Після реєстрації учаснику видається вхідний квиток, інформаційна картка на лот та картка учасника (із зазначенням на зворотному боці умов проведення аукціону). У день проведення аукціону виконавець реєструє присутніх учасників. Учасник (його представник) зобов’язаний пред’явити паспорт (доручення на вчинення дій під час аукціону, зокрема участь в аукціоні та підписання протоколу про результати проведення аукціону, і паспорт), після чого виконавець видає учаснику табличку з номером, яка повертається після закінчення аукціону. Реєстрація починається за три години та закінчується за 20 хвилин до початку аукціону. Виконавець зобов’язаний завершити реєстрацію всіх учасників, що з’явилися на аукціон за 30 хвилин до його початку, не пізніше ніж за 20 хвилин до його початку. Незареєстровані учасники до участі в аукціоні не допускаються. Форма заяви про участь в аукціоні, довідки про отримання документів, книги реєстрації учасників, інформаційної картки на лот, примірного договору купівлі-продажу лота розробляється та затверджується Держкомземом.

С. В. Влачига, завідувач сектору землеустрою, моніторингу, ринку та охорони земель відділу Держкомзему у Вознесенському районі

(Газета "Вісті Вознесенщини", 25.11.2010 р.)