З метою виконання пункту 10 Указу Президента України №5/2009 "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 21 листопада 2008 року «Про виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань регулювання земельних відносин, використання та охорони земель»" стосовно вжиття невідкладних заходів щодо передбачення коштів в місцевих бюджетах для проведення робіт з інвентаризації та грошової оцінки земель населених пунктів.
Інвентаризація земель є базовою основою для проведення грошової оцінки земель, ведення державного земельного кадастру, першим кроком щодо розмежування земель державної та комунальної власності.
Основні завдання проведення інвентаризації земель населених пунктів:

  • виявлення всіх землекористувачів, власників землі зі встановлення меж їх ділянок;
  • виявлення земельних ділянок, що не використовуються або використовується нераціонально, не за цільовим призначенням;
  • встановлення фактичних меж землекористувань, проектних та фактичних меж районів, а також окружних меж населених пунктів і закріплення їх на місцевості відповідними межовими знаками.

Нормативно-грошова оцінка земель здійснюється з метою регулювання відносин при передачі землі у власність, спадщину, під заставу, при даруванні, купівлі-продажу земельної ділянки та права оренди, визначення ставок земельного податку, ціноутворенні, обліку сукупної вартості основних засобів виробництва, визначення розміру внеску до статутних фондів акціонерних товариств, об’єднань, кооперативів.
Останнім часом надходить багато нарікань від громадян, які не можуть отримати витяги про нормативну грошову оцінку земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, садівництва, гаражного будівництва, щоб надати їх нотаріусам для оформлення спадщини і дарування.
Без таких витягів нотаріуси не в змозі посвідчувати угоди і люди опиняються в безвихідній ситуації, що призводить до соціальної напруги. Врегулювання зазначеного питання потребує якнайшвидшого завершення робіт із нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
Зацікавленість у цьому насамперед мають виявити голови міських, селищних та сільських рад, оскільки нормативна грошова оцінка земель є потужним джерелом постійних надходжень до місцевих бюджетів.
Нормативна грошова оцінка землі створює можливість для органів місцевого самоврядування поряд із нормативно-організаційними методами для управління розвитком території, реалізації своїх регулятивних повноважень на підставі створення економічних умов і стимулів раціонального використання міських земель, забезпечення необхідних умов для формування фінансово-економічної бази населених пунктів за рахунок справляння плати за землю. Основу сума надходжень плати за землю припадає на бюджети населених пунктів.
Нормативна грошова оцінка і ціна земельної ділянки встановлюється в залежності від виду використання, зручності місця розташування, ступеня окультуреності кожної земельної ділянки та інфраструктурного облаштування території. Об’єктивне оподаткування і обґрунтовані ціни на земельні ділянки будуть сприяти економічному впровадженню механізму врегулювання земельних відносин і отриманню стабільних доходів землевласниками і землекористувачами та державою в цілому, що компенсує витрати на їх проведення.
Підставою для проведення нормативної грошової оцінки земель є рішення органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (стаття 15 Закону України "Про оцінку земель").
Відповідно до ст. 18 Закону України "Про оцінку земель" із змінами від 05.02.2009 р. В редакції Закону №959-VI (959-17) нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться відповідно до державних стандартів, норм, правил, а також інших нормативно-правових актів на землях усіх категорій та форм власності.
Нормативно-грошова оцінка земельних ділянок проводиться:

  • у межах населених пунктів незалежно від їх цільового призначення не рідше ніж один раз на 5-7 років;
  • за межами населених пунктів земельних ділянок сільськогосподарського призначення — не рідше ніж один раз на 5-7 років, а несільськогосподарського призначення не рідше ніж один раз на 7-10 років.

Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які отримали ліцензії на проведення робіт із землеустрою.
Отже, відповідно до зазначеного вище закону термін дії нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів не може перевищувати 7 років.
Нормативно-грошова оцінка земель в смт Врадіївка Миколаївської області проведена у 2000 році, земель сільських населених пунктів Врадіївського району зроблено у 1998 році, тому необхідно проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів, в зв’язку з закінченням терміну дії.
Виходячи із вищевикладеного, пропоную при формуванні місцевих бюджетів на 2011 рік, передбачити кошти на проведення робіт з інвентаризації земель населених пунктів та нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.

І. Голубєва, начальник відділу Держкомзему у Врадіївському районі
(Газета "Вісник Врадіївщини", 10.11.2010 р.)