ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835

ПОРЯДОК
справляння плати за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг

1. Цей Порядок визначає механізм справляння плати за надання Держземагентством та його територіальними органами платних адміністративних послуг фізичним та юридичним особам (далі – послуги).

2. Оплата послуг здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів через банки та/або відділення поштового зв’язку.

Підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або квитанція з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

3. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється на підставі заяви фізичної або юридичної особи та копії платіжного доручення або квитанції з відміткою банку чи відділення поштового зв’язку.

4. Держземагентство та його територіальні органи залучають у разі неможливості виконання окремих етапів надання послуг самостійно до їх виконання державне підприємство “Центр державного земельного кадастру” для:

державної реєстрації земельної ділянки;

державної реєстрації державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою;

державної реєстрації права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину;

державної реєстрації договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки;

державної реєстрації договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди земельної ділянки сільськогосподарського призначення;

державної реєстрації обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення);

заміни державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1153) або видачі державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого);

видачі витягу з Поземельної книги;

перевірки файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла).

Оплата робіт зазначеного підприємства проводиться на рівні собівартості послуг, яка визначається відповідно до Методики визначення собівартості платних адміністративних послуг, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. № 66 (Офіційний вісник України, 2010 р., № 6, ст. 260).

 


Додаток 1
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835

РОЗМІР ПЛАТИ
за надання Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами платних адміністративних послуг

Найменування послуги Розмір плати за надання послуги, гривень
Держземагентство та його територіальні органи
1. Пункт виключено
2. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою:
за один аркуш формату А4 59
за один аркуш формату А3 71
за один аркуш формату А2 83
за один аркуш формату А1 95
за один аркуш формату А0 107
в електронній формі 20
3. Видача відомостей про межі земельної ділянки (виписка даних на межовий знак) 20
4. Видача витягу з документації із землеустрою про вартість сільськогосподарських угідь 288
Територіальні органи Держземагентства
5. Пункт виключено
6. Пункт виключено
7. Пункт виключено
8. Пункт виключено
9. Пункт виключено
10. Пункт виключено
11. Заміна державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1153) або видача державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого) 182
12. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки:
для суб’єктів господарювання 70
для громадян 32
13. Видача довідки про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками і користувачами (за даними форми 6-зем) 21
14. Видача довідки про 1 кв. метр земельної ділянки та 1 гектар сільськогосподарських угідь, на які не оформлене право власності або користування 30
15. Пункт виключено

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 808 від 06.08.2012}

 


 

Додаток 2
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835

ПЕРЕЛІК
платних адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами

Найменування послуги Нормативно-правовий акт, яким встановлено розмір плати за надання послуги
Держземагентство
1. Видача ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 р. № 1755 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 48, ст. 2093; 2010 р., № 17, ст. 776)
2. Видача копії ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів Закон України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності”
3. Видача дубліката ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів -“-
4. Переоформлення ліцензії на провадження господарської діяльності з проведення робіт із землеустрою, землеоціночних робіт та земельних торгів -“-
Держземагентство та його територіальні органи
5. Обов’язкова, добровільна державна експертиза землевпорядної документації, а також вибіркова державна експертиза землевпорядної документації (у разі видачі негативного висновку) Закон України “Про державну експертизу землевпорядної документації”
6. Пункт виключено
7. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду документації із землеустрою постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835
8. Видача відомостей про межі земельної ділянки (виписка даних на межовий знак) -“-
9. Видача витягу з документації із землеустрою про вартість сільськогосподарських угідь -“-
Територіальні органи Держземагентства
10. Пункт виключено
11. Пункт виключено
12. Пункт виключено
13. Пункт виключено
14. Пункт виключено
15. Пункт виключено
16. Заміна державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою у разі добровільного звернення громадян та юридичних осіб відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 6 травня 2009 р. № 439 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 33, ст. 1153) або видача державного акта на право власності на земельну ділянку або державного акта на право постійного користування земельною ділянкою замість втраченого (пошкодженого) -“-
17. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835
18. Видача довідки про кількісні характеристики земельної ділянки, розподілення земель між власниками і користувачами (за даними форми 6-зем) -“-
19. Видача довідки про 1 кв. метр земельної ділянки та 1 гектар сільськогосподарських угідь, на які не оформлене право власності або користування -“-
20. Пункт виключено

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 808 від 06.08.2012}

 


 

Додаток 3
до постанови Кабінету Міністрів України
від 1 серпня 2011 р. № 835
(у редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 6 серпня 2012 р. № 808)

ПЕРЕЛІК
адміністративних послуг, що надаються Державним агентством земельних ресурсів та його територіальними органами на безоплатній основі

Найменування послуги Нормативно-правовий акт, згідно з яким плата за надання послуги не справляється
Держземагентство та його територіальні органи
1. Видача витягу з Поземельної книги постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835
Територіальні органи Держземагентства
2. Державна реєстрація земельної ділянки -“-
3. Державна реєстрація державного акта на право власності на земельну ділянку, державного акта на право постійного користування земельною ділянкою -“-
4. Державна реєстрація права власності на земельну ділянку в разі набуття її на підставі цивільно-правового договору щодо відчуження земельної ділянки або свідоцтва про право на спадщину -“-
5. Державна реєстрація договору оренди (суборенди) земельної ділянки (її частини) та відповідних змін до нього, договору про розірвання договору оренди (суборенди) земельної ділянки постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2011 р. № 835
6. Державна реєстрація обмежень у використанні земельної ділянки, земельного сервітуту, емфітевзису і суперфіцію, їх зміни (припинення) -“-
7. Перевірка файла обміну даними про результати робіт із землеустрою в електронному вигляді (обмінного файла) -“-”.