Починагачи з 1 січня 2013 року в Україні істотно змінилися правила державної реєстрації прав на нерухоме майно і, в тому числі, земельні ділянки. Автоматично відомості із Державного земельного кадастру до новоствореного Державного реестру речових прав на нерухоме майно не переносяться, а тому для власників земельних ділянок може виникнути потреба у пере­реєстрації свого права. Ця покрокова схема описує процеду­ру реєстрації права власності на зареєстровані земельні ділянки. Вам слід користуватися цією схемою, якщо вашій земельній ділянці вже присвоєно кадастровий помер.

Зверніть увагу!

Раніше права на землю реєструвалися державними органа­ми земельних ресурсів з присвоєнням ділянці кадастрового номера та видачею державного акта на право приватної влас­ності на землю. Починаючи з 2013 року, цей порядок реєст­рації вже не застосовується. Відтепер реєстрацією прав опі­кується Державна реєстраційна служба, а на підтвердження державної реєстрації права видається не державний акт, а ви­тяг з Державного реєстру прав на нерухоме майно та їх обтя­жень.

Важливо!

Якщо ви не плануєте найближчим часом здійснювати будь які цивільно-правові операції з земельною ділянкою (прода­вати, дарувати, передавати в оренду, тощо), то нагальної по­треби у перереєстрації прав на земельну ділянку немає. Ви зможете здійснити її у майбутньому, коли така потреба виникне – у цьому разі реєстрацію права власності, що виникло до 1 січня 2013 року, перед вчиненням певної нотаріальної дії зможе здійснити нотаріус.

КРОК 1

Ретельно підготуйте документи, які знадобляться вам для реєстрації права власності на земельну ділянку у Державно­му реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень:
заяву встановленої форми; копію документа, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України, документ, що підтверджує внесення плати за надання витягу з Державного реєстру прав (квитанція); документ про сплату державного мита (квитанція) (крім випадків, коли особа звільнена від спла­ти державного мита); документи, що підтверджують виник­нення, перехід або припинення права власності на земельну ділянку (державний акт па право власності на земельну ділян­ку, договір купівлі-продажу, дарування, рішення суду). Зверніть увагу! Розмір плати за внесення змін до записів Дер­жавного реєстру речових прав на нерухоме майно становить 51 гривню. Важливо! Фізичні і юридичні особи звільняються від сплати державного мита за проведення державної реєст­рації прав, які виникли та зареєстровані органами земельних ресурсів, відповідно до законодавства, яке діяло до 01.01.2013 року.

КРОК 2

Зверніться до підрозділу Державної реєстраційної служби у Казанківському районі. Державна реєстрація прав проводи­тиметься державними реєстраторами прав на нерухоме майно. Державний реєстратор має особисто перевірити подані вами документи та, за потреби, надати рекомендації щодо їх пра­вильного оформления.

КРОК 3

Загальний строк проведення державної реєстрації права власності має складати 14 робочих днів. Орган державної реє­страції прав у день прийняття рішення про державну реєст­рацію видасть вам або надішле рекомендованим листом з опи­сом вкладення витяг з Державного реєстру прав разом з до­кументами, що подавалися заявником для проведення держав­ної реєстрації прав, одним із способів, який ви зазначили у заяві про державну реєстрацію.

Відділ Держземагентства у Казанківському районі

(Газета “Голос Казанківщини”, 10.09.2015 р.)