Мета проведення робіт:
– визначення експертної грошової оцінки земельної ділянки.
Дані про земельну ділянку:
– місце розташування — Миколаївська область, місто Снігурівка, вул. Леніна, 138/4;
– площа земельної ділянки — 0,0142 га;
– цільове призначення — для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка).
Умови конкурсу:
Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка “На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт з оцінки земель” із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.
У конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремих запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.
Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість виконання робіт з урахуванням податку на додану вартість, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням робіт, а також строк виконання робіт (у календарних днях, але не більше п’ятдесяти календарних днів).
Прийняття заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.
У разі неповноти, невідповідності наданих підтвердних документів умовам конкурсу або несвоєчасності їх подання претендент до участі у конкурсі не допускається.
Перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавця:
– заява про участь у конкурсі з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель, за формою згідно з додатком 1 Порядку закупівлі послуг з виконання робіт із землеустрою, оцінки земель та визначення виконавця земельних торгів на конкурентних засадах, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 25.09.2012 №579, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року аз №1655/21967 (далі – Порядок);
– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичної особи у Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків, або копія сторінок паспорта для особи, яка через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має відмітку у паспорті (для претендента — фізичної особи-підприємця);
– згода на обробку персональних даних згідно з додатком 2 Порядку;
– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента — юридичної особи);
– копія(ї) ліцензії(й);
– копії кваліфікаційних документів оцінювачів претендента, яких буде залучено до проведення оцінки та підписання звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки (для претендента на виконання послуг з виконання робіт з оцінки земель);
– проект завдання на виконання послуг з виконання робіт, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації з оцінки земель, яку пропонує розробити претендент, та перелік документів і матеріалів, які будуть представлені за результатами виконаних робіт.
Строк подання конкурсної документації по 23.08.2015 року включно.
Поштова адреса, за якою подаються документи:
– 57300, Миколаївська область, Снігурівський район, місто Снігурівка, вул. Жовтнева, 124.
Інформація про проведення конкурсу:
Конкурс відбудеться 01.09.2015 року о 15:00 годині і приміщенні Снігурівської міської ради по вул. Жовтневій, 124 в місті Снігурівка Снігурівського району Миколаївської області.
Конкурсна комісія з відбору виконавця послуг з виконання робіт з оцінки земель знаходиться по вул. Жовтневій, 124 в місті Снігурівка Снігурівського району Миколаївської області, телефон (05162) 2-13-60