Відповідно до ст. 54 Закону України « Про запобігання корупції» від 14.10ю2015 р. № 1700 суб’єкт декларування зобов’язаний зазначити в декларації інформацію про банківські або інші фінансові установи ( у тому числі за кородоном),  у яких у суб’єкта декларування або члена його сім’ї:

  • відкриті будь-які за типом рахунки;
  • зберігаються кошти, інше майно в індивідуальних банківських сейфах.

Для цілей декларування до фінансових установ можуть належати, наприклад, кредитні спілки, недержавні пенсійні фонди, фонди фінансування будівництва та інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг, а у випадках, прямо визначених законом, – інші послуги, пов’язані з наданням фінансових послуг.

Щодо рахунків. Банківський рахунок – рахунок, на якому обліковуються власні кошти, вимоги, зобов’язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ коштів за допомогою банківських платіжних інструментів.

Рахунки за типом можуть бути поточні, депозитні умовного зберігання ( ескроу) та інші рахунки, що відкриваються в банківських або фінансових установах.

Зараз усі банки України повністю завершили перехід на міжнародний стандарт номера банківського рахунка IBAN для зручної ідентифікації банківських рахунків і здійснення розрахунків між ними. Відтепер номери рахунки клієнтів банків в Україні міститимуть 29 символів та відповідатимуть вимогам стандарту IBAN, який використовується у Європі.

Для відображення у декларації наявність у суб’єкта декларування або членів його сім’ї  індивідуального банківського сейфа, треба у відповідному розділі форми декларації у полі «Тип рахунку»слід обрати варіант «Індивідуальний банківський сейф», у полях «Найменування банку або іншої фінансової установи», «Установа в якій відкрито такі рахунки або зберігаються кошти чи інше майно» слід зазначити інформацію про банківську установу, у якій знаходиться відповідний сейф, і заблокувати поле «Номер рахунку», обравши позначку « Не застосовується».

У декларації зазначаються відомості про всі банківські рахунки, відкриті на ім’я суб’єкта декларування або члена його сім’ї:

  • протягом половини днів звітного періоду;
  • станом на 31 грудня звітного періоду;
  • незалежно від наявності залишку коштів на них станом на 31 грудня звітного періоду.

У разі наявності на рахунках у банківських або інших фінансових установах грошових коштів суб’єкта декларування або члена його сім’ї кошти слід декларувати у розділі 12 «Грошові активи» форми декларації. Під грошовими активами розуміються:

– готівкові кошти;

– кошти, розміщені на банківських рахунках ( інформація про такі рахунки зазначається також в іншому розділі форми декларації);

готівкові кошти, які зберігаються в банку.

внески до кредитних спілок;

внески до інших небанківських фінансових установ, у тому числі до інститутів спільного інвестування.

кошти, які суб’єкт декларування або члени його сім’ї позичили третім особам;

активи в дорогоцінних ( банківських) металах;

інші грошові активи ( у декларації потрібно зазначити, які саме);

Відомості щодо грошових активів зазначаються в декларації окремо щодо суб’єкта декларування та кожного із членів його сім’ї у разі перевищення порогу ( 50 ПМ).

Якщо суб’єкт декларування або член його сім’ї протягом звітного періоду отримав грошові активи, але станом на останній день звітного періоду вони в нього відсутні, такі активи не відображаються в розділі 11 «Грошові активи», але відображаються в розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки», крім позики, кредиту. Крім того, видатки, вчинені суб’єктом декларування у звітному періоді, повинні бути відображені у розділі 14 « Видатки та правочини суб’єкта декларування», якщо розмір видатку перевищує 50 ПМ.