1. Для осіб, які на час заповнення декларації є публічними службовцями, слід вибрати тип декларації-щорічна, а для осіб, які у 2019 році припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, і на час заповнення декларації таку діяльність продовжують не виконувати,-після звільнення.
 2. У щорічній декларації зазначається інформація щодо володіння об’єктом декларування станом на 31 грудня 2019 року, або якщо об’єкт декларування перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї не менше половини днів протягом звітного періоду.
 3. У зв’язку із набранням 7 листопада 2018 року чинності Законом України «Про електронні довірчі послуги» замість терміна «Електронний цифровий підпис» наразі використовується «Кваліфікований електронний підпис».
 4. При заповненні декларації за 2019 рік у розділі 2.1 декларації, окрім відомостей, що наводилися декларантом у попередніх деклараціях, наразі суб’єкт декларування має також зазначати:
 • Чи належить він до національних публічних діячів відповідно до Закону України « Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення». Згаданим законом встановлено, що національні публічні діячі – це фізичні особи, які виконують або виконували протягом останніх трьох років визначені публічні функції в Україні.
 • Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі суб’єкта декларування та членів його сім’ї, який представлений двома послідовностями з восьми та п’яти цифр розділених текстовим символом «-». Він генерується автоматично під час отримання паспорта у форматі ID-картки та біометричного закордонного паспорта. Для його отримання необхідно звернутися до підрозділів Державної міграційної служби. У разі якщо у суб’єкта декларування або у члена його сім’ї відсутній такий унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі, суб’єкт декларування при заповненні декларації застосовує функцію для закриття відповідного поля.
 1. Щодо розділу 2.1 – інформація про членів сім’ї, належать такі особи:

– особи, які перебувають у шлюбі (незалежно, проживають вони разом чи ні), та діти суб’єкта декларування до досягнення ними повноліття (незалежно проживають вони разом чи ні);

– особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі (тобто особи, які перебувають у цивільному шлюбі);

-інші особи, якщо вони з декларантом: спільно проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки сімейного характеру.

Членами сім’ї для цілей декларування вважаються особи, що спільно проживали із суб’єктом декларування станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше 183 днів протягом року, що передує року подання декларації.

 1. У деяких розділах декларації зустрічаються порогові суми, кратні розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (ПМ), встановленого на 1 січня звітного року: 5 ПМ, 50 ПМ та 100 ПМ. Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» на 1 січня 2019 року ПМ становив 1 921 гривню. Відповідно:

5 ПМ = 9 605 грн – у розділі 11. Доходи, у тому числі подарунки. Відомості щодо подарунка зазначаються лише у разі, якщо його вартість перевищує 9 605 грн, для подарунків у вигляді грошових коштів – якщо розмір таких подарунків, отриманих від однієї особи (групи осіб) протягом року, перевищує 9 605 грн.;

 • 50 ПМ = 96 050 грн.:
 • у розділі 12. Грошові активи. Не підлягають декларуванню наявні грошові активи  та активи у дорогоцінних металах, сукупна вартість яких не перевищує 96 050 грн.;
 • у розділі 13. Фінансові зобов’язання. Відомості щодо фінансових зобов’язань зазначаються лише у разі, якщо розмір зобов’язання перевищує 96 050 грн.;
 • у розділі 14. Видатки та правочини суб’єкта декларування. Відомості про видатки та всі правочини, вчинені у звітному періоді, на підставі яких у суб’єкта декларування виникає або припиняється право власності, володіння чи користування, у тому числі спільної власності, на нерухоме або рухоме майно, нематеріальні та інші активи, а також виникають фінансові зобов’язання, зазначені у розділах 3-12 цієї декларації, вносяться у декларацію лише у разі, якщо розмір відповідного видатку у звітному періоді (тобто у 2019 році) перевищував 95 050 грн.;
 • 100 ПМ = 192100 грн – у розділі 5. Цінне рухоме майно, вартість якого перевищує 192 100 грн, що належить суб’єкту декларування або членам його сім’ї на праві приватної власності, у тому числі спільної власності, або перебуває в її володінні або користуванні незалежно від форми правочину, внаслідок якого набуте таке право.
 1. Кредит – це дохід.

Інформацію про кредит, окрім розділу 13 декларації, слід зазначити ще й у  розділі 11, незалежно від суми отриманого кредиту.

Крім того, суб’єкт декларування зобов’язаний у разі отримання ним кредиту, позики, протягом 10 днів подати повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року (для 2020 року ця сума становить 105 100 грн.).

 1. Змінено назву розділу 9 декларації. Наразі він має таку назву «Юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування або член його сім’ї». У цьому розділі, крім юридичних осіб, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб’єкт декларування або член його сім’ї, декларант має зазначати трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є він або член його сім’ї.
 2. Також Форму декларації доповнено новим розділом 12 «Банківські та інші фінансові установи, у яких суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки», у якому зазначаються відомості про банківські та інші фінансові установи, у тому числі за кордоном, у яких у суб’єкта декларування або членів його сім’ї відкриті рахунки або зберігаються кошти, інше майно. Такі відомості включають дані про тип та номер рахунку, дані про банківського сейфа, осіб, які відкрили рахунок та ім’я суб’єкта декларування або членів його сім’ї. Завершення строку дії банківської карти не тягне за собою автоматичне закриття банківського рахунка. Тому відомості про такий рахунок необхідно також зазначити у цьому розділі декларації.
 3. У разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання доходу (одноразового), придбання майна або здійснення видатку (одноразового) на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, придбання майна або здійснення видатку зобов’язаний про це Національне агентство. Положення частини другої цієї статті застосовуються лише до суб’єктів декларування, що є службовими особами, які займають відповідальне становище (у тому числі державні службовці категорії «А», «В»), а також суб’єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків.