Абзацом третім частини другої статті 46 Закону України визначено, що дані про об’єкт декларування зазначаються у разі його перебування у володінні або користуванні на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів звітного періоду.

Половиною днів звітного періоду для подання декларації особи, яка претендує на посаду , пов’язану із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування ( після звільнення), є 183 дні.

Для подання декларації перед звільненням звітним періодом буде період від 1 січня до дати припинення діяльності. Строк володіння чи користування об’єктом протягом звітного періоду. Володіння чи користування об’єктом протягом будь-якого часу протягом одного дня означає, що такий день зараховується до загального сукупного строку володіння чи користування протягом звітного періоду.

Якщо об’єкт декларування ( зокрема, нерухомість, об’єкти незавершеного будівництва, цінне рухоме майно, транспортні засоби, цінні папери, корпоративні права, нематеріальні активи) перебував у володінні або користуванні суб’єкта декларування або членів його сім’ї, зазначаються в декларації, якщо такий об’єкт перебував у володінні або користуванні станом на останній день звітного періоду або сукупно протягом не менше половини днів протягом звітного періоду, навіть якщо володіння було припинено станом на останній день звітного періоду.

Деякі об’єкти передбачено декларувати обов’язково незалежно від наявності станом на останній день звітного періоду або протягом не менше половини днів протягом звітного періоду. Це стосується доходів, у тому числі подарунків, які були отримані у звітному періоді, видатків та правочинів, вчинених у звітному періоді, посади чи роботи, що виконувались за сумісництвом.

Якщо об’єкт дкларування перебуває у спільній власності суб’єкта декларування та членів його сім’ї, то такий об’єкт зазначається у відповідному розділі лише один раз. При цьому суб’єкт декларування повинен зазначати інформацію про всіх співвласників такого об’єкта декларування.

Тобто якщо новий об’єкт був доданий у декларації як такий, що стосується суб’єкта декларування, і при цьому було зазначено, що член сім’ї є співвласником цього об’єкта, то цей об’єкт не слід повторно відображати як об’єкт, що стосується члена сім’ї.

Якщо цінне рухоме майно (крім грошей) є одночасно подарунком, то в разі перевищення встановленого Законом порогу декларування у 100 ПМ воно декларується як у розділі 5 « Цінне рухоме майно ( крім транспортних засобів)», так і в розділі 11 « Доходи, у тому числі подарунки» декларації.

Також, у декларації зазначається вартість транспортного засобу на дату його набуття у власність, володіння або користування. Витрати на митне оформлення чи реєстрацію транспортного засобу в його вартість не включаються. Водночас якщо відповідний видаток на митне оформлення чи реєстрацію перевищує встановлений поріг декларування (50 ПМ) і був здійснений суб’єктом декларування у звітному періоді, то він повинен бути відображений у розділі 14 «Видатки та правочини суб’єкта декларування» декларації.