Оцінювання службової діяльності

Методичні рекомендації щодо визначення завдань і ключових показників результативності, ефективності та якості службової діяльності державних службовців, які займають посади державної служби категорій «Б» і «В», моніторингу їх виконання та перегляду

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.08.2017 № 640 “Про затвердження Типового порядку проведення оцінювання результатів службової діяльності державних службовців” (із змінами та доповненнями)

Методичні рекомендації щодо визначення результатів виконання службовцями, які займають посади державної служби категорій “Б” і “В”, та затвердження висновку

#Оцінювання 2019 : Відеороз’яснення щодо визначення результатів службової діяльності державних службовців для служб управління персоналом

#Оцінювання2019 : Відеороз’яснення щодо визначення результатів виконання завдань безпосередніми керівниками

#Оцінювання2019 : Відеороз’яснення щодо визначення результатів службової діяльності для державних службовців (для тих, КОГО оцінюють)”