Земельні аукціони

Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області оголошує конкурс з відбору виконавця робіт із землеустрою

Умови конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

Претендент подає пропозицію щодо виконання робіт із землеустрою,
у конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 1) до Положення про конкурсну комісію з відбору виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних, зазначена у заявах на відбір виконавців (додаток 1 до цього Положення) (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії кваліфікаційних документів сертифікованих інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до проведення робіт із землеустрою;

– проект завдання на виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, що будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість з урахуванням податку на додану вартість (вартість виконання послуг/робіт, а саме: документація із землеустрою: – витяг з ДЗК, – витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки), строк виконання послуг (робіт) (у календарних днях), кількість проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок, розроблені за попередні 6 місяців.

Заява на участь у відборі виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах подається (особисто або поштою) до управління адміністративно – організаційного забезпечення Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області для подальшої реєстрації разом з описом документів, які додаються до заяви.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Пропозиції  та пакет документів подавати до управління адміністративно – організаційного забезпечення Головного управління  Держгеокадастру у Миколаївській області за адресою: 54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 34, каб. 714.

Строк подання конкурсної документації: до 05 лютого 2021 року включно.

Поштова адреса, за якою подаються документи: проспект. Миру, 34,
м. Миколаїв, 54034, каб. 714.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 15 лютого 2021 року 10-00 год. Місце проведення: проспект. Миру, 34, м. Миколаїв, 54034, каб. 714.

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: проспект. Миру, 34, м. Миколаїв, 54034, каб. 714, Головащенко Наталія Григоріївна, телефон для довідок: (0512) 76 56 84.

Інформація про результати конкурсу буде розміщена на офіційному веб-сайті (https://mykolaivska.land.gov.ua) протягом 15 календарних днів після його проведення.


Інформація Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою

Заява про участь у конкурсному відборі виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах

Вакансії Держгеокадастру - твоя можливість змінити країну! Детальніше
Hello. Add your message here.