Умови конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг  з проведення земельних торгів» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

Претендент подає пропозицію щодо проведення земельних торгів,
у конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців земельних торгів (додаток 1) до цього Положення;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних, зазначена у заявах на відбір виконавців (додаток 1до цього Положення) (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії кваліфікаційних документів ліцитаторів претендента, яких буде залучено до проведення земельних торгів та підписання протоколу земельних торгів;

– інформація про продані лоти: кількість, стартова ціна, ціна їх продажу порівняно зі стартовою ціною.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість з урахуванням податку на додану вартість, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт та строк виконання робіт
(у календарних днях).

Заява на участь у відборі виконавців земельних торгів на конкурентних засадах подається (особисто або поштою) до управління адміністративно – організаційного забезпечення Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області для подальшої реєстрації разом з описом документів, які додаються до заяви.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Пропозиції  та пакет документів подавати до управління адміністративно – організаційного забезпечення Головного управління  Держгеокадастру
у Миколаївській області за адресою: 54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 34, каб. 714.

Строк подання конкурсної документації: до 05 травня 2021 року включно.

Поштова адреса, за якою подаються документи: проспект. Миру, 34,
м. Миколаїв, 54034, каб. 714.

Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 12 травня 2021 року 10-00 год. Місце проведення: проспект. Миру, 34, м. Миколаїв, 54034, каб. 714.

Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: проспект. Миру, 34, м. Миколаїв, 54034, каб. 714, Головащенко Наталія, телефон для довідок: (0512) 76 56 84.

     Інформація про результати конкурсу буде розміщена на офіційному веб-сайті (https://mykolaivska.land.gov.ua) протягом 15 календарних днів після його проведення.

Інформація Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області про проведення конкурсу з відбору виконавця земельних торгів на конкурентних засадах

Заява про участь у конкурсному відборі виконавців земельних торгів на конкурентних засадах