1. Мета проведення робіт: відбір виконавця робіт із землеустрою
  2. Дані про земельні ділянки.
№ з/п Місце розташування земельної ділянки Площа
земельної
ділянки, га
Цільове призначення (функціональне використання) Кадастровий
номер
земельної
ділянки (у разі наявності)
1 2 3 4 5
Первомайський район
1 Мигіївська сільська рада 121,8375 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4825485100:06:000:0741
2 Мигіївська сільська рада 74,8974 для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 4825485100:06:000:0743

 

  1. Умови конкурсу та перелік підтвердних документів, які подаються на конкурс з відбору виконавців:

Конкурсна документація подається в запечатаному конверті, на якому, крім поштових реквізитів, робиться відмітка «На конкурс з відбору виконавців послуг з виконання робіт із землеустрою» із зазначенням об’єкта та дати проведення конкурсу.

Претендент подає пропозицію щодо виконання робіт із землеустрою,
у конверті мають міститися підтвердні документи з їх описом та окремий запечатаний конверт з конкурсною пропозицією.

До підтвердних документів належать:

– заява про участь у конкурсі з відбору виконавців робіт із землеустрою (додаток 1) до цього Положення;

– копія документа, що засвідчує реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, або копія сторінок паспорта для осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– згода на обробку персональних даних, зазначена у заявах на відбір виконавців (додаток 1до цього Положення) (для претендента – фізичної особи – підприємця);

– копії установчих документів претендента та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного коду згідно з ЄДРПОУ (для претендента – юридичної особи);

– копії кваліфікаційних документів сертифікованих інженерів-землевпорядників претендента, яких буде залучено до проведення робіт із землеустрою;

– проект завдання на виконання робіт із землеустрою, у якому, зокрема, має бути зазначено вид документації із землеустрою, яку пропонує розробити претендент, перелік вихідних даних, які має надати організатор земельних торгів, та перелік документів і матеріалів, що будуть представлені за результатами виконаних робіт.

Конкурсна пропозиція претендентів подається в запечатаному конверті і має містити пропозицію про вартість з урахуванням податку на додану вартість, калькуляцію витрат, пов’язаних з виконанням робіт та строк виконання робіт
(у календарних днях).

Заява на участь у відборі виконавців робіт із землеустрою на конкурентних засадах подається (особисто або поштою) до управління адміністративно – організаційного забезпечення Головного управління Держгеокадастру
у Миколаївській області для подальшої реєстрації разом з описом документів, які додаються до заяви.

Приймання заяв припиняється за п’ять робочих днів до дати проведення конкурсу.

Пропозиції  та пакет документів подавати до управління адміністративно – організаційного забезпечення Головного управління  Держгеокадастру
у Миколаївській області за адресою: 54034, м. Миколаїв, пр. Миру, 34, каб. 714.

  1. Строк подання конкурсної документації: до 18 грудня 2020 року включно.
  2. Поштова адреса, за якою подаються документи: проспект. Миру, 34,
    м. Миколаїв, 54034, каб. 714.
  3. Інформація про проведення конкурсу: конкурс відбудеться 29 грудня 2020 року 10-00 год. Місце проведення: проспект. Миру, 34,
    м. Миколаїв, 54034, каб. 714.
  4. Відомості про місцезнаходження комісії, контактні телефони: проспект. Миру, 34, м. Миколаїв, 54034, каб. 714, Томова Світлана, телефон для довідок: (0512) 76 56 84.

Інформація про результати конкурсу буде розміщена на офіційному веб-сайті (https://mykolaivska.land.gov.ua) протягом 15 календарних днів після його проведення.

ДО УВАГИ!!!

Одночасно, повідомляємо, що у об’яві від 20.11.2020 року  були внесені зміни   до інформації Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області про проведення конкурсу з відбору виконавця робіт із землеустрою в частині даних про земельні ділянки, а саме по Снігурівському району.