Департаментом розвитку  національної інфраструктури геопросторових даних опрацьовується питання проведення  моніторингу функціонування та розвитку національної інфраструктури геопросторових даних  та повідомляється.

Статтею 8 Закону  України «Про національну  інфраструктуру  геопросторових  даних» визначено, що  центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику  у сфері національної інфраструктури геопросторових даних  здійснює моніторинг наявності, актуальності, відкритості, інтероперабельності геопросторових даних та метаданих органів виконавчої влади та органів  місцевого самоврядування, інших держателів даних.

Відповідно до пункту 16 Положення про Державну службу  з питань геодезії, картографії та кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 14.01.2015 № 15, Держгеокадастр проводить моніторинг функціонування   та розвитку  національної інфраструктури  геопросторових даних.

З метою  забезпечення  проведення моніторингу  функціонування  та розвитку  національної інфраструктури геопросторових даних, Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області  організовує роботу щодо збору і систематизації інформації про геопросторовві дані  та метадані, наявні  геоінформаційні ресурси, держателями яких є місцеві органи виконавчої влади  та місцевого самоврядування  в межах  Миколаївської області(додаток 1).Інформацію потрібно  надавати на електронну адресу сектору державного геодезичного нагляду Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області : mykolaiv_geodeziya@land.gov.ua

Додводимо до відома органам виконавчої влади  та місцевого самоврядування  алгоритм дій щодо  оприлюднення  геопросторових  даних та метаданих  на геопорталі національної  інфраструктури  геопросторових даних (додаток 2).