Повідомити про корупційне правопорушення

У разі, коли Вам стали відомі факти порушення антикорупційного законодавства працівниками структурних підрозділів Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області, за наявності обґрунтованого переконання, що інформація є достовірною, Ви можете повідомити Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області та/або спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.


Особи, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції перебувають під захистом держави (частини 2, 3 статті 53 Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон).
Гарантії державного захисту викривачів
Перелік встановлених Законом вимог, заборон та обмежень
Перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією, за які законом встановлено кримінальну/адміністративну відповідальність


Повідомлення може бути подано:

без зазначення авторства (анонімно)

Анонімне повідомлення про порушення вимог антикорупційного законодавства підлягатиме розгляду, якщо зазначена в ньому інформація стосується конкретної особи, містить конкретні фактичні дані, які можуть бути перевірені.

Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у термін не більше п’ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у вказаний термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, Голова Держгеокадастру продовжує термін розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

із зазначенням авторства

Повідомлення підлягає перевірці у термін не більше тридцяти днів від дня його отримання, за результатами розгляду викривачу надається письмова відповідь.

Повідомлення про порушення вимог Закону може бути як письмовим, так і усним.

 


Повідомлення може бути подано:
письмово з позначкою «Про корупцію» на адресу пр. Миру, 34, м. Миколаїв, 54034;
– під час особистого прийому працівниками сектору запобігання та виявлення корупції Головного управління – дні прийому – з понеділка по четвер – з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45 (обідня перерва з 12:00 до 12:45), каб. 728.
– засобами електронного зв’язку на адресу електронної пошти для здійснення повідомлень (stopkor.mk@land.gov.ua);
– через онлайн-форму на офіційному веб-сайті Держгеокадастру
Усне повідомлення може надійти через телефонну лінію Головного управління за абонентським номером (0512) 76-56-87.
Телефонна лінія Головного управління працює з понеділка по четвер з 08:00 до 17:00, п’ятниця з 08:00 до 15:45 (обідня перерва з 12:00 до 12:45).


Відповідальним за розгляд повідомлень викривачів є сектор запобігання та виявлення корупції Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області (тел.: (0512) 76-56-84, електронна адреса: mykolaiv_koruptsia@land.gov.ua)


Надана Вами інформація використовується керівництвом Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області як джерело для прийняття рішення щодо необхідності проведення перевірки або іншого реагування відповідно до Закону України «Про запобігання корупції».
У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону керівництво Головного управління Держгеокадастру у Миколаївській області вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак адміністративного або кримінального правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції.
Інформація про результати розгляду повідомлень викривачів
Відповідно до статті 55 Конституції України кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, посадових і службових осіб.
Повідомлення завідомо неправдивих відомостей тягне за собою відповідальність, передбачену чинним законодавством.