У відповідності до статті 133 Конституції України систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
Питання встановлення та зміни меж адміністративно-територіальних утворень регулюються главою 29 Земельного кодексу України. Межа району, села, селища, міста, району у місті встановлюються і змінюються за проектами землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, які розробляються з урахуванням генеральних планів населених пунктів.
Включення земельних ділянок у межі району, села, селища, міста, району у місті не тягне за собою припинення права власності і права користування цими ділянками, крім земельних ділянок, визначених частиною четвертою статті 173 Земельного кодексу України. Пунктом 4 зазначеної статті встановлено, що землі та земельні ділянки державної власності, включені в межі населеного пункту (крім земель, які не можуть передаватися у комунальну власність), переходять у власність територіальної громади. Рішення про встановлення меж населеного пункту та витяги з Державного земельного кадастру про межу відповідної адміністративно-територіальної одиниці та про відповідні земельні ділянки, право власності на які переходить до територіальної громади, є підставою для державної реєстрації права комунальної власності на такі земельні ділянки.
Глава 29 визначає повноваження по встановленню меж відповідних адміністративно-територіальних одиниць. Рішення про встановлення і зміну меж:
– районів і міст приймається Верховною Радою України за поданням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, Київської чи Севастопольської міської рад, а сіл, селищ, які не входять до складу відповідного району, або у разі, якщо районна рада не утворена, приймаються Верховною Радою Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими радами за поданням відповідних сільських, селищних рад;
– районів у містах приймається міською радою за поданням відповідних районних у містах рад.
Межі адміністративно-територіальних одиниць встановлюються в порядку та відповідно до Закону України “Про землеустрій” шляхом розроблення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж адміністративно-територіальних одиниць, який підлягає погодженню сільськими, селищними, міськими, районними радами, районними державними адміністраціями, за рахунок території яких планується здійснити розширення її меж.
Відомості про встановлення (зміну) меж адміністративно-територіальних одиниць вносяться до Держаного земельного кадастру. Відомості про встановлені (змінені) межі адміністративно-територіальних одиниць зазначаються у витязі з Державного земельного кадастру, який безоплатно видається відповідній сільській, селищній, міській, районній, обласній раді.

О. Ульянов.
Начальник відділу Держгеокадастру у Доманівському районі.

­(Газета “Трибуна хлібороба”, 10.11.2016 р.)