У 2020 році на території Миколаївської області було вилучено із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 31,9055 га  земель (сільськогосподарські угіддя), в т.ч. 10,8903 га ріллі та 21,0152 га пасовищ.

За зазначений період нараховано втрати сільськогосподарського виробництва у сумі 977 тис 609 грн. Фактично надійшло до бюджетів різних рівнів коштів у сумі 1 млн 169 тис. 692 грн.

Станом на 01.07.2020  на спеціальних рахунках місцевих рад Миколаївської області сумарно акумульовано 12 млн 345 тис. 668 грн. З них на обласному рахунку – 1 млн 429 тис. 882 грн, на рахунках міст обласного підпорядкування – 56 тис. 477 грн, на рахунках місцевих рад – 10 млн  93 тис. 729 грн , на рахунках районних рад –765 тис. 580 грн.

Використано на проведення інвентаризації земель та інші заходи  кошти   у сумі 1 млн 583 тис. 740 грн.

Довідково 

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.