У 2020 році на території Миколаївської області було вилучено із сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 19,9055 га земель (сільськогосподарські угіддя), в т.ч. 10,8903 га ріллі та 9,0152 га пасовищ.

За зазначений період нараховано втрати сільськогосподарського виробництва у сумі 844 тис. 419 грн, фактично надійшло до бюджетів різних рівнів коштів у сумі 1 млн 35 тис. 694 гривень.

Нині на спеціальних рахунках місцевих рад Миколаївської області сумарно акумульовано 13 млн 554 тис. 230 гривень. З них на обласному рахунку – 1 млн 389 тис. 562 грн, на рахунках міст обласного підпорядкування – 56 тис. 477 грн, на рахунках місцевих рад – 11 млн 342 тис. 610 гривень , на рахунках районних рад –765 тис. 580 грн.

Використано на проведення інвентаризації земель та інші заходи  кошти у сумі 234 тис. 360 грн.

Довідково

Відповідно до статті 209 Земельного кодексу України, втрати сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, зумовлені вилученням сільськогосподарських угідь, лісових земель та чагарників, підлягають відшкодуванню і зараховуються до відповідних бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України.

Кошти, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, використовуються на освоєння земель для сільськогосподарських і лісогосподарських потреб, поліпшення відповідних угідь, охорону земель відповідно до розроблених програм та проектів землеустрою, а також на проведення інвентаризації земель, проведення нормативної грошової оцінки землі. Використання цих коштів на інші цілі не допускається.