У зв’язку з початком із 5 вересня 2020 року виборчого процесу (місцевих виборів) Головне управління Держгеокадастру у Миколаївській області нагадує, що відповідно до пункту1 частини першої статті 25 Закону України «Про запобігання корупції» державним службовцям забороняється займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю, якщо інше не передбачено Конституцією або законами України.

Звертаємо увагу, що частиною третьою статті 34, пунктом 4 частини третьої статті 58 Виборчого кодексу України, частиною третьою статті 21, частиною третьою статті 61 та частиною другою статті 63 Закону України «Про місцеві вибори» визначено, що посадовим та службовим особам органів державної влади заборонено входити до складу виборчих комісій, бути представниками партії, довіреними особами кандидатів та офіційними спостерігачами на виборах.

Відповідно до частини четвертої та п’ятої статті 10 Закону України «Про державну службу» у разі реєстрації державного службовця кандидатом у депутати Центральною виборчою комісією, виборчими комісіями, сформованими (утвореними) в установленому порядку, він зобов’язаний в одноденний строк письмово повідомити про це керівника державної служби. Державному службовцю за його заявою надається відпустка без збереження заробітної плати на час участі у виборчому процесі. Зазначена відпустка надається за рішенням керівника державної служби з дня його повідомлення про участь у виборчому процесі і до дня його завершення відповідно до виборчого законодавства.

Державний службовець не має права організовувати і брати участь у страйках та агітації (крім випадку, передбаченого частиною четвертою цієї статті).